Debatbijdrage Zwartewaterzone

Door Patty Wolthof op 8 november 2021

Ik ben geen klimaatwetenschapper.
Geen hoogleraar Flood Risk.
Heb allerminst een diploma Water Management op zak.

Desalniettemin hoef je ook geen klimaatgeleerde of andersoortig waterexpert te zijn, om je principieel uit te spreken tegen bouwen in uiterwaarden van rivier.
In dit geval: tegen het bouwen van 280 woningen in de uiterwaarden van het Zwarte Water.

En dat is geen controversieel standpunt. Of een opportunistisch oppositiestandpunt. Het is namelijk precies wat we in Nederland met elkaar hebben afgesproken na de overstromingen in 1995.

Maar misschien is dat alweer te lang geleden, en liggen die rampbeelden – waarbij 250.000 Nederlanders moesten evacueren – te ver weg in ons geheugen.

En blijkbaar zijn de overstromingen in Limburg en Duitsland van afgelopen zomer, of de recente alarmerende IPCC-rapporten nog steeds niet voldoende reden voor dit college om dit prestigieuze bouwproject regelrecht in de prullenbak te gooien.

Als ik dan zie welke politieke partijen hier in het college zitten. En welke partijen meeliepen met de Klimaatmars afgelopen zaterdag in Amsterdam, is het eigenlijk verbazingwekkend dat dit plan al zo ver heeft weten te komen. Dat we het vanavond al hebben over het Stedenbouwkundig Plan.

Wij geven de raad daarom nogmaals 4 redenen om niet in de uiterwaarden te gaan bouwen en dit plan af te wijzen:
1. Zoals gezegd: het is strijdig met de landelijke afspraken tussen overheden en waterschappen die gemaakt zijn na de overstromingen in het rivierengebied in 1995.
2. En dan: er is sinds die tijd een gigantisch bedrag geïnvesteerd in het creëren van ruimte voor de rivier. Het beleid van Rijkswaterstaat is zelfs zo streng dat wilgenbosjes in de Schellerwaarden bij Zwolle afgelopen jaar gekapt moesten worden. Maar wat er hier gebeurt, is dat een projectontwikkelaar juist goud geld verdient aan het INNEMEN van ruimte voor water. Leg mij uit, hoe ik dat uitleg aan de belastingbetaler?
3. Aansluitend, als derde: deze plannen staan ook nog eens haaks op de uitgangspunten van de net aangenomen Zwolse Omgevingsvisie: een waterrobuuste, klimaatadaptieve stad waar we ruimte moeten maken voor water en groen. Het zou juíst Zwolle moet zijn, als deltastad, waar we zo trots op zijn, met onze klimaatmakers, infiltratiekratjes, sponzen, juist Zwolle zou het sieren een lobby te voeren richting het rijk om helemaal niet meer, waar dan ook te gaan bouwen in rivierenbeddingen. En dus niet het verkeerde voorbeeld te geven door het hier wel te gaan doen.
4. Wij vinden het ook nog onethisch om woningen te gaan bouwen waarbij de risico’s helemaal voor de toekomstige bewoners en huiseigenaren zijn. De kans dat zij getroffen worden door overstromingen is groter dan dat zij de Postcode Loterij winnen, aldus wat wetenschapper Pier Vellinga mij vertelde. Wat zijn we dan aan het doen?

Voorzitter, dit waren 4 redenen, die te maken hebben met het al dan niet bouwen in de uiterwaarden. Dan wil ik ook nog het volgende in herinnering roepen: deze locatie was nooit in beeld om te gaan bouwen, zo antwoordde het college op vragen van de PvdA. Dit is puur bedacht vanuit de projectontwikkelaar. En neem het ze kwalijk: wie wil niet mooi aan het water wonen? Goudkust aan het Zwarte Water dus. De gemeente had eerder haar verantwoordelijkheid moeten nemen, maar het is nog niet te laat.

Wat willen we daar dan wel? Bewoners vragen het, de Zwolse natuur- en milieuclubs vragen het: maak een plan waarbij de Zwartewaterzone écht voor Holtenbroek wordt: waar het groen wordt versterkt, ruimte wordt gemaakt voor water, mens en dier. Waar niet het grote geld wint.

Wat ik nog niet genoemd heb, zijn de terechte bezwaren die leven bij bewoners van Holtenbroek als het gaat om verkeersveiligheid. Ook als dit hele project zou worden afgeblazen moet daar een oplossing voor komen. Investeer in de huidige wijk, zorg dat die racebanen verleden tijd zijn. Luister naar de zorgen van bewoners en de scholen daar en kom met een plan.
Voorzitter, afsluitend. Nogmaals onze dringende oproep aan deze raad en dit college:
Geef Holtenbroek meer groen, recreatie. Stop nu het nog kan met Goudkust aan het Zwarte Water.

 

Patty Wolthof

Patty Wolthof

Een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle, daar bouw ik als raadslid met veel liefde aan mee! Ik zet me als fractievoorzitter en raadslid in voor: > voldoende, betaalbare woningen in een veilige, mooie en groene stad. Ik strijd tegen huisjesmelkers en een tweedeling in de woningmarkt. Er is op verzoek van de PvdA een gemeentelijk meldpunt

Meer over Patty Wolthof