Omgevingswet en Ruimtelijke Ordening

We komen uit een periode waarin vrijwel elk belang (water, lucht, erfgoed, natuur, veiligheid, enzovoorts) eigen wetten heeft gekregen. Dit heeft veel goede kanten, maar het heeft ook geleid tot heel veel complexiteit, procedures en ondoorzichtigheid. Er zijn nog maar weinig mensen die snappen hoe ingewikkelde projecten tot stand komen. Dat maakt het moeilijk voor betrokken burgers om mee te praten en mee te beslissen. Dat is niet goed, dat voedt het wantrouwen in de overheid en de politiek. Ook in Zwolle. De PvdA vindt dat dit anders moet

Samen werken aan een leefbare en duurzame stad
De PvdA is er trots op dat we met elkaar een prachtig land opgebouwd hebben. We zijn een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld, met een hoogwaardige en open economie en een hoogopgeleide bevolking. En toch hebben we het met elkaar leefbaar en relatief groen weten te houden. Natuurlijk, het kan altijd beter, maar in de rest van de wereld wordt Nederland vaak geroemd om de manier waarop wij onze steden, onze dorpen en ons platteland hebben ingericht: duurzaam, veilig, geen ghetto vorming. Dat zijn resultaten om te koesteren. Dit geldt ook voor Zwolle en daar mogen we trots op zijn.

Op weg naar één Omgevingswet
De komende jaren vervangt de overheid alle wetten rond milieu en ruimtelijke ordening door een integrale Omgevingswet. De exacte datum van invoering is nog niet bekend, maar dat het gebeurt staat vast.

De komst van de Omgevingswet roept nieuwe vragen op. Hoe zorg je dat alle belangen meetellen, hoe betrek je alle Zwollenaren, welke keuzes maken we met elkaar en hoe zorg je dat zogeheten zachte belangen ook stevig geborgd worden? De Omgevingswet zelf is slechts een overzichtelijke gereedschapskist. De inhoudelijke keuzes blijven gemaakt worden in samenspraak tussen de gemeente (raad en college) en de samenleving. Daar verandert de Omgevingswet niets aan. Het wegen van belangen vraagt ook om het maken van keuzes en het bieden van richting. De wet is voor 20% juridisch en voor 80% houding en gedrag van de lokale overheid. Ambtenaren en bestuurders zullen Zwollenaren veel actiever en tijdiger moeten gaan betrekken bij ontwikkelingen in de stad en bij die keuzes.

Waar gaat de PvdA werk van maken in de komende vier jaar?

  • Wij blijven ons inzetten voor een duurzame en leefbare stad, waarbij alle Zwollenaren actief betrokken worden bij het maken van keuzes
  • Wij geven ruimte aan initiatieven van Zwollenaren die de stad duurzamer en leefbaarder maken.
  • De gemeente waarborgt dat omwonenden of direct belanghebbenden worden betrokken bij de totstandkoming van projecten of initiatieven (als puntje bij paaltje komt weegt de gemeente de belangen). Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal om Zwolle duurzaam en leefbaar te houden.