Wijkplan Holtenbroek

Een kleurrijke wijk!

Holtenbroek is een kleurrijke wijk met veel reuring maar ook met mooie rustige woonbuurtjes.  Holtenbroek heeft een aantal jaren geleden een grondige metamorfose ondergaan waarvan de positieve resultaten steeds zichtbaarder worden, niet alleen voor wijkbewoners maar ook voor bezoekers. Met mooie organisaties en voorzieningen en actieve buurtbewoners heeft de wijk nu echt iets te bieden.

Nieuwe rol van overheid en wijkpartners in een zelfbewuste wijk

De wijk is de afgelopen jaren zelfbewust geworden en is op eigen benen gaan staan. Het is een stevige, dynamische wijk met een groeiende groep mensen die actief zijn in de wijk. Deze zelfstandigheid vraagt geleidelijk een andere houding van de gemeente en bijvoorbeeld ook Travers in de wijk. Verbinding en activering organiseert de wijk graag zelf, daar zijn tal van voorbeelden voor. De gemeente en andere maatschappelijke organisaties moeten dat ondersteunen.

Leegstand winkelcentrum

Er is veel leegstand in het winkelcentrum. Inventarisatie onder bewoners levert op dat er behoefte is aan bijvoorbeeld een dierenwinkel, een viswinkel, een schoenmaker of een kringloopwinkel. De PvdA vindt het belangrijk dat er dicht bij huis goede voorzieningen zijn.

Investeren in een veilige wijk

Veiligheid blijft belangrijk in de wijk. Er zijn nog steeds straten waar vaker dan gemiddeld incidenten zijn.  Het is belangrijk dat de politie daar snel in blijft optreden in samenspel met buurtbewoners en andere organisaties. Ook de hangjongeren én -ouderen dragen voor sommigen bij aan een gevoel van onbehagen.

Veiligheid gaat in Holtenbroek ook om verkeersveiligheid. Er zijn nog steeds vrij veel rechte, drempelloze wegen waar buurtbewoners en gasten te hard rijden.

 

Waar gaat de PvdA de komende vier jaar werk van maken?

  • Met de eigenaar, de winkeliersvereniging en de bewoners willen we een plan maken om ervoor te zorgen dat er snel een mooi aanvullend winkelaanbod komt in de leegstaande ruimtes.
  • Samen met bewoners onderzoeken of een wekelijkse warenmarkt van toegevoegde waarde kan zijn voor de wijk en het winkelcentrum. Zeker als de markt net zo kleurrijk wordt als de wijk zelf kan deze impuls zorgen voor nieuw publiek.
  • Jongeren en ouderen moeten niet de hele wijk worden doorgejaagd, maar er moeten voor hen plekken zijn waar ze zo min mogelijk hinder of last geven. Het is van belang om met elkaar in gesprek te blijven en waar nodig ondersteunt de gemeente dat gesprek.
  • In overleg met de bewoners een hotspot (grootste knelpunt) aanwijzen m.b.t. te hard rijden. Deze hotspot zou dan wel fysiek ingericht kunnen worden op dertig kilometer in combinatie met projectmatige handhaving door de politie.
  • Dat de bewonersinitiatieven en de vrijwilligers steun en waardering van de gemeente ervaren.
  • Kinderen zijn belangrijk in de wijk. Er zijn veel jonge kinderen en gezinnen en ook veel scholen. Het lukt nog niet alle scholen ook te betrekken bij het maatschappelijke leven in Holtenbroek. De PvdA wil dat de gemeente vrijwilligers ondersteuning biedt om met scholen aan de slag te gaan.
Patty Wolthof

Patty Wolthof

Een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle, daar bouw ik als raadslid met veel liefde aan mee! Ik zet me als fractievoorzitter en raadslid in voor: > voldoende, betaalbare woningen in een veilige, mooie en groene stad. Ik strijd tegen huisjesmelkers en een tweedeling in de woningmarkt. Er is op verzoek van de PvdA een gemeentelijk meldpunt

Meer over Patty Wolthof