Debatbijdrage evaluatie en opdrachtscenario Tiem: ‘Hou oog voor mensen waar het omgaat’

Door Roberto Kist op 25 januari 2022

Evaluatie en opdrachtscenario’s Tiem. Debatbijdrage uitgesproken door Hettie van Aalderen op maandag 24 januari.

Het gaat hier vanavond over mede-inwoners van Zwolle , mensenwerk dus … Wanneer we het met elkaar hebben over de toekomst van Tiem dan gaat het dus over Zwollenaren. We hebben het over de mogelijkheden en de ondersteuning die wij als inwoners geboden krijgen om onze talenten in te zetten voor de maatschappij. In de wetenschap dat werk, zowel betaald als vrijwillig, bijdraagt aan zelfvertrouwen, eigenwaarde, sociale contacten en algemeen welzijn van ons als mensen.

Juist omdat we het hebben over mensenwerk zijn we verbaasd dat er in de evaluatie gesproken is met allerlei organen en instanties, maar nauwelijks met de personen waar het om gaat: De mensen die bij of via Tiem aan het werk zijn gegaan of zij die nu in een traject bij Tiem zitten. Het eerste wat wij de wethouders dus graag mee willen geven is om in de toekomst meer oog te hebben voor de mensen waar het om gaat, wanneer er een evaluatie plaatsvindt.

Wanneer we kijken naar de evaluatie dan valt ons een uitspraak op die voortkomt uit de gesprekken met medewerkers van Tiem. Zij vragen zich af of de gemeente voldoende beleidscapaciteit heeft voor de maatschappelijke opgaven die voor ons liggen. Dit is dus een extra punt van aandacht gezien het college meer wil ‘goed sturen’ doormiddel van doelen en monitoring.

Dan de opdrachtscenario’s.
De PvdA-fractie is positief geweest over de samenvoeging van WRA en WEZO tot de nieuwe organisatie Tiem. Eén organisatie die zich met partners vol inzet voor een arbeidsmarkt waar plek is voor iedere Zwollenaar – bij een reguliere werkgever of als dat niet lukt bij Tiem zelf of in een vorm van dagbesteding. Onze fractie zou graag zien dat deze rol voor Tiem in de toekomst wordt voortgezet en uitgebouwd zodat we echt iedere Zwollenaar een waardevolle werkplek kunnen bieden.

Hierin voelen we ons gesterkt door een positieve beoordeling van adviesbureau RadarAdvies op opdrachtscenario 1: Het creëren van werkgelegenheid als brug naar de arbeidsmarkt. Dit zorgt volgens het adviesbureau voor meer perspectief voor mensen uit de Participatiewet. Voor vermindering van het bijstandsvolume, voor ontzorging van werkgevers en voor efficiënte benutting van bestaande infrastructuur. Als we dit scenario combineren met een aantal positieve punten van scenario 2 (bv opbouwen van goede samenwerking met leerwerkbedrijven in het maatschappelijk voorveld en zorgpartijen) zien wij een Tiem-organisatie die mensen stevige grond onder hun voeten geeft en ze daardoor de kans geeft te groeien en op de plek te komen waar ze echt tot hun recht komen.

Helaas zien we nog geen voorkeur terug in de nota van het college – hiervoor is mede ook dit debat bedoeld. We vragen daarom nu hoe het college van plan is de kansen die RadarAdvies op tafel legt – bij een versterkte rol van Tiem als werkgever en bruggenbouwer naar werk  – op te pakken.

Tiem is een organisatie waar we als stad, en zeker alle werknemers van Tiem, trots op mogen zijn. Laten we dat ook uitdragen. We zien dat er nog slagen te winnen zijn op het gebied van naamsbekendheid en herkenbaarheid. Het is van groot belang dat we daar met ons allen aan gaan werken zodat Tiem echt een brug kan slaan tussen een Zwollenaar die de handen uit de mouwen wil steken en waardevol werk dat ligt te wachten.

Roberto Kist

Roberto Kist

Geboren in het Zwolse Wezenlandenziekenhuis in 1995 en vervolgens verhuisd naar Kampen. Opgegroeid in een echt arbeidersgezin waarin ik heb geleerd dat het belangrijk is dat iedereen gelijke kansen krijgt in het leven en dat je anderen met respect behandelt. Nu woon ik met mijn vriendin en onze twee katten in het mooie Holtenbroek en

Meer over Roberto Kist