Eerste stap naar fatsoenlijk loon voor iedereen #voor14

15 juli 2022

Schoonmakers, huishoudelijke hulpen en al die anderen die onmisbaar bleken tijdens de coronacrisis verdienen hogere lonen. Het gaat in de gemeenteraad terecht vaak over het compenseren van energiearmoede en het tegengaan van menstruatiearmoede, maar te weinig over de meest eenvoudige manier om armoede te voorkomen: het verhogen van de lonen. En die lonen moeten dringend omhoog. Daar werkt de Partij van de Arbeid hard aan in Den Haag, in Brussel en dus ook in Zwolle. Fractievoorzitter Patty Wolthof: “De gemeente Zwolle kan het goede voorbeeld geven door de eis te stellen dat iedereen die via een aanbesteding voor de gemeente Zwolle werkt minimaal 14 euro per uur verdient.”

In maart schreef Patty Wolthof samen met Europarlementariër Agnes Jongerius al een opiniestuk met deze boodschap, nu heeft zij namens de PvdA samen SP, Swollwacht, Partij voor de Dieren, Volt en GroenLinks en met steun van D66 en CDA de eerste stap gezet. Maandag 11 juli hebben zij via een motie gezamenlijk het college de opdracht gegeven de mogelijkheden in beeld te brengen om iedereen die ook indirect voor de gemeente werkt minimaal 14 euro per uur te betalen.

Als je rechtstreeks in dienst bent bij de gemeente Zwolle, heb je per 1 januari een hoger minimumloon dan het huidige wettelijke minimumloon; de inmiddels welbekende 14 euro. Dit is dankzij de vakbonden die de nieuwe Cao van Gemeenten hebben vastgesteld per 1 januari 2022. Hier nemen gemeenten de leiding op de weg naar boven in plaats van de gebruikelijke race naar beneden vanwege zogenaamd concurrentievoordeel. Nu moeten wat ons betreft ook alle andere manieren om medewerkers minder dan 14 euro te betalen onmogelijk gemaakt worden.

Op dit moment werken er ook veel mensen indirect voor de gemeente Zwolle. Bijvoorbeeld omdat werkzaamheden zijn uitbesteed aan andere organisaties, maar waarbij het geld wel gewoon van de gemeente komt. Denk bijvoorbeeld aan alle zorg die we als gemeente inkopen. Wat de PvdA betreft kunnen én moeten de aanbestedingsregels ook sociaal ingericht worden, want een zo laag mogelijk prijs mag niet winnen ten koste van goede arbeidsvoorwaarden en gunstige arbeidsomstandigheden van werknemers. Dat iets niet verplicht is, betekent niet dat je als gemeente niet het goede voorbeeld kan geven. Daar staan wij voor als PvdA.

Wat de PvdA Zwolle kan het niet zo zijn dat mensen die soms direct in dienst en soms via een andere organisatie, maar wel beide door gemeentelijke middelen worden betaald, een ander minimumloon ontvangen. En dan vaak ook nog eens een wettelijk minimumloon waarvan ze niet rond kunnen komen. Na jaren waarin de lonen amper stegen, soms niet eens voldoende om de inflatie bij te houden, moeten we nu echt op weg naar boven. Zelfs de President van de Nederlandse bank waarschuwt dat te lage lonen de economie schaadt. Als mensen iets meer te besteden hebben, zorgt dat voor economische groei. Zo heeft Duitsland recent het minimumloon juist verhoogd, terwijl Agnes Jongerius in Europa met succes onderhandeld heeft over nieuwe wetgeving die normen stelt waaraan een fatsoenlijk minimumloon moet voldoen. De wind draait, het is nu aan de Zwolse gemeenteraad om de juiste koers te zetten.