Opinie: Verhoog het minimumloon voor iedereen, dus ook voor iedereen die betaald krijgt via de gemeente Zwolle

Door Patty Wolthof op 10 maart 2022

Vakkenvullers, huishoudelijke hulpen, medewerkers in de kraamzorg en al die anderen die onmisbaar bleken tijdens de coronacrisis verdienen hogere lonen. Want we hebben het wel vaak over het compenseren van energiearmoede en het tegengaan van menstruatiearmoede, maar het gaat te weinig over de meest eenvoudige manier om armoede te voorkomen: het verhogen van de lonen. En die lonen moeten dringend omhoog. Daar werkt de Partij van de Arbeid hard aan in Den Haag, in Brussel, maar ook de gemeente Zwolle kan hierin het goede voorbeeld geven. 

Als je rechtstreeks in dienst bent bij de gemeente Zwolle, heb je per 1 januari een hoger minimumloon dan het huidige wettelijke minimumloon; de inmiddels welbekende 14 euro. Dit is dankzij de vakbonden die de nieuwe Cao van Gemeenten hebben vastgesteld per 1 januari 2022. Hier nemen gemeenten de leiding op de weg naar boven in plaats van de gebruikelijke race naar beneden vanwege zogenaamd concurrentievoordeel. Nu moeten wat ons betreft ook alle andere manieren om medewerkers minder dan 14 euro te betalen onmogelijk gemaakt worden.

Op dit moment werken er namelijk ook veel mensen indirect voor de gemeente Zwolle. Bijvoorbeeld omdat werkzaamheden zijn uitbesteed aan andere organisaties, maar waarbij het geld wel gewoon van de gemeente komt. Denk bijvoorbeeld aan alle zorg die we als gemeente inkopen. Wat de PvdA betreft kunnen én moeten de aanbestedingsregels ook sociaal ingericht worden, want een zo laag mogelijke prijs mag niet winnen ten koste van goede arbeidsvoorwaarden en gunstige arbeidsomstandigheden van werknemers. Dat iets niet verplicht is, betekent niet dat je als gemeente niet het goede voorbeeld kan geven. Daar staan wij voor als PvdA. 

Want het kan niet zo zijn dat mensen die soms direct in dienst en soms via een andere organisatie, maar wel beide door gemeentelijke middelen worden betaald, een ander minimumloon ontvangen. En dan vaak ook nog eens een wettelijk minimumloon waarvan ze niet rond kunnen komen. Na jaren waarin de lonen amper stegen, soms niet eens voldoende om de inflatie bij te houden, moeten we nu echt op weg naar boven. Zelfs de President van de Nederlandse bank waarschuwt dat te lage lonen de economie schaadt. Als mensen iets meer te besteden hebben, zorgt dat voor economische groei. Zo heeft Duitsland recent het minimumloon juist verhoogd, terwijl we in Europa onderhandelen over nieuwe wetgeving die normen stelt waaraan een fatsoenlijk minimumloon moet voldoen. De wind draait, het is nu aan ons om de juiste koers te zitten. 

Ook in Zwolle zetten wij ons hiervoor in. Helaas kon een oproep in de Zwolse gemeenteraad om de landelijke (FNV)lobby voor 14 euro te steunen niet op een meerderheid rekenen. Maar we blijven strijden voor een fatsoenlijk loon, waar je gewoon van rond kunt komen. Nu en totdat het geregeld is voor iedereen in Zwolle en in Nederland en in Europa.

Patty Wolthof                                Agnes Jongerius
Fractievoorzitter en lijsttrekker   Voorzitter PvdA-delegatie
PvdA Zwolle                                   PvdA Europarlementariër 

Patty Wolthof

Patty Wolthof

Een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle, daar bouw ik als raadslid met veel liefde aan mee! Ik zet me als fractievoorzitter en raadslid in voor: > voldoende, betaalbare woningen in een veilige, mooie en groene stad. Ik strijd tegen huisjesmelkers en een tweedeling in de woningmarkt. Er is op verzoek van de PvdA een gemeentelijk meldpunt

Meer over Patty Wolthof