Waarom de PvdA tegen de Perspectiefnota stemde

Door Patty Wolthof op 6 juli 2021

De PvdA maakte gisterenavond zeker niet lichtzinnig, maar toch vastberaden een scherpe keuze: om de perspectiefnota van het college niet te steunen. Dat heeft een aantal redenen.

Op vrijdag 25 juni debatteerde de Zwolse gemeenteraad over de zogeheten Perspectiefnota (PPN): hierin wordt in grote lijnen de koers voor de stad beschreven en normaal gesproken ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Bij deze PPN was dat echter anders: er werd door het college gekozen voor een koers op hoofdlijnen, maar de keuzes en financiële gevolgen worden doorgeschoven naar november, als de begroting wordt vastgesteld.

De reden dat het college hiervoor kiest is de financiële onzekerheid waarin Zwolle, net als veel andere gemeenten, verkeert. We weten bijvoorbeeld niet precies hoeveel geld we volgend jaar van het Rijk krijgen voor Jeugdzorg en ook niet of dat slechts voor 1 jaar (incidenteel) of voor meerdere jaren (structureel) is. Tegelijkertijd vraagt het college wél aan de gemeenteraad om er nu al voor te kiezen automatisch geld te storten in een zogenaamd Investeringsfonds, een spaarpot voor belangrijke investeringen die de stad nodig heeft.

Onze fractie vindt zo’n spaarpot op zich niet verkeerd, maar dit college maakt wat ons betreft verkeerde keuzes met betrekking tot:

1) de financiering van dat spaarfonds: automatisch geld erin storten zonder te kijken waar er nog meer geld nodig is vinden we onverstandig. De PvdA wil graag eerst alle investeringsvragen in beeld hebben (wat is er nodig voor duurzaamheid, gezondheid, welzijn, cultuur) en dan pas beslissen of het verstandig is om meerjarig geld in een spaarfonds te zetten.
2) het soort investeringen waar nu voor wordt gekozen: er wordt nu alleen geïnvesteerd in de thema’s wonen en werken, wat neerkomt op allerlei investeringen in gebiedsontwikkeling en wegen. Maar investeringen die bijdragen aan duurzaamheid of gezondheid of versterking van de natuur zitten niet in het fonds, terwijl dit juist ontzettend belangrijke thema’s zijn in een stad die zo sterk groeit als Zwolle. We hebben deze bezwaren vorig jaar november bij de begroting, nu in mei tijdens een debat over de investeringsagenda en bij het debat over de PPN aangekaart, maar het bleek aan dovemans oren gericht.

De PvdA heeft daarom geprobeerd om via een amendement (een wijzigingsvoorstel) de bovenstaande keuzes van het college teniet te doen, samen met de SP en D66. Helaas kreeg dat amendement geen steun.

We zagen op een aantal thema’s gelukkig wel mooie samenwerkingen tussen oppositie en coalitiepartijen. Bijvoorbeeld de keuze voor iets extra’s voor mantelzorgers, update van het skatepark en voor meer ontmoetingsplekken in de stad. We zijn in het bijzonder blij met de steun voor een onderzoek naar basisbanen – een eerste voorzichtige stap – waarmee we op termijn Zwollenaren die het niet op de reguliere arbeidsmarkt redden, hopelijk kunnen helpen met een baan in de publieke sector, uiteraard tegen een fatsoenlijk loon. Het werd trouwens ook wel echt tijd voor meer samenwerking, want de coalitiegelederen waren de afgelopen drie jaar vaak hermetisch gesloten.

We zijn erg benieuwd naar de voorstellen van dit college bij de begroting, maar voor ons is duidelijk wat de prioriteiten moeten zijn. De gezondheid en het welzijn van onze inwoners staan voorop, we moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen, zinvol werk tegen fatsoenlijk loon voor iedereen. Daarnaast zien we dat extra investeringen nodig zijn voor de aanpak van laaggeletterdheid, kunst en cultuur en versterking van de natuur.

Patty Wolthof

Patty Wolthof

Een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle, daar bouw ik als raadslid met veel liefde aan mee! Ik zet me als fractievoorzitter en raadslid in voor: > voldoende, betaalbare woningen in een veilige, mooie en groene stad. Ik strijd tegen huisjesmelkers en een tweedeling in de woningmarkt. Er is op verzoek van de PvdA een gemeentelijk meldpunt

Meer over Patty Wolthof