PvdA wil aan de slag met de basisbaan

Door Patty Wolthof op 2 juli 2021

Conciërges en klassenassistenten op school, hulpen langs het sportveld en ondersteuners in het verpleeghuis of het wijkcentrum. Wat de PvdA, D66 en de SP betreft allemaal waardevol werk dat gedaan kan worden, door mensen die hun plek op de reguliere arbeidsmarkt niet weten te vinden. Volgens de drie Zwolse oppositiepartijen is het tijd om ook in Zwolle te starten met een proef met de basisbaan: volwaardige vaste banen met veel impact voor de maatschappij,

“We zien in Groningen dat het werkt” zegt PvdA fractievoorzitter Patty Wolthof. “Daar zijn inmiddels 30 mensen aan passend werk geholpen, die er op de reguliere arbeidsmarkt niet tussenkwamen.”. De drie partijen dienen maandagavond tijdens de raadsvergadering over de Perspectiefnota 2022-2025 een motie in, waarmee ze het college van burgemeester en wethouders oproepen om voor de begroting 2022 in november te komen met een voorstel om een pilot met basisbanen te starten in Zwolle.

“Juist in de coronatijd zien we de druk in het onderwijs en de zorg oplopen, en de druk was daar al niet laag.” vertelt SP-raadslid Bert Sluijer, “tegelijkertijd staan er mensen aan de kant die de kans moeten krijgen op een passende baan tegen een eerlijk loon.”

“Deze basisbanen leveren zowel de samenleving áls mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt iets op. Het hebben van een baan zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en is goed voor iemands mentale en fysieke gezondheid. Het is dus een win-winsituatie.” vult D66-fractievoorzitter Sonja Paauw aan.

De oppositiepartijen hebben er vertrouwen in dat hun voorstel voor een pilot maandagavond op steun van andere partijen kan rekenen. Afgelopen november zei fractievoorzitter Patrick Pelman van coalitiepartij GroenLinks ook dat het nu tijd is voor het invoeren van de basisbaan. “Tijd om te stoppen met praten over de basisbaan en echt aan het werk te gaan.” besluit Wolthof.

Patty Wolthof

Patty Wolthof

Een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle, daar bouw ik als raadslid met veel liefde aan mee! Ik zet me als fractievoorzitter en raadslid in voor: > voldoende, betaalbare woningen in een veilige, mooie en groene stad. Ik strijd tegen huisjesmelkers en een tweedeling in de woningmarkt. Er is op verzoek van de PvdA een gemeentelijk meldpunt

Meer over Patty Wolthof