PvdA stelt kamervragen naar aanleiding briefjes van beleggers om woningen in Zwolle op te kopen

Door Patty Wolthof op 18 februari 2022

Een briefje in je brievenbus, zogenaamd van een stel dat je huis wil kopen. In werkelijkheid zit er een belegger achter. “Dit gebeurt steeds vaker in Zwolle en moet stoppen. Wonen is een recht, geen verdienmodel”, zegt fractievoorzitter PvdA Zwolle Patty Wolthof. Kamerlid Henk Nijboer stelt namens de PvdA vragen aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de aanhoudende briefjes van beleggers voor het opkopen van woningen en de rol van makelaars hierin. Hij refereert hierbij specifiek aan de situatie in Zwolle.

Nijboer wijst in zijn vragen op het bericht in De Stentor van 26 november ‘Belegger doet zich voor als koppel en probeert woningen in Zwolle te kopen’. Hij vraagt de minister of de gedragsregels van NVM-makelaars voldoende worden gehandhaafd en welke rol de afschaffing van makelaar als beschermde titel speelt bij dit soort gedrag. Ook wil hij beleggers zwaarder belasten om te voorkomen dat zij hele wijken in steden opkopen en daarmee het voor starters onmogelijk te maken om een betaalbare woning te vinden. Nijboer is namens de PvdA lid van de Tweede Kamer en sinds 2017 ook woordvoerder wonen en volkshuisvesting.

“Beleggers worden steeds agressiever en nemen onze steden over. Dit moeten we een halt toeroepen. Starters komen er niet meer tussen. Huizen zijn om in te wonen, niet om mee te speculeren”, zegt Henk Nijboer.

“We hadden in Zwolle per 1 januari al een opkoopverbod voor bestaande woningen kunnen invoeren, maar dat wordt telkens tegengehouden en vertraagd door de coalitiepartijen”, zegt Wolthof. Zij ziet dat steeds meer steden overstag gaan en een opkoopbescherming instellen. Daarmee is het voor huizenbeleggers verboden om betaalbare woningen op te kopen en voor de hoofdprijs te verhuren. “Alleen Zwolle blijft nog steeds achter en neemt geen besluit.”

Betaalbaar wonen is het belangrijkste thema van deze gemeenteraadsverkiezingen. Een thema waar Wolthof zich de afgelopen vier jaar namens de PvdA in vastgebeten heeft. Wolthof: “Iedereen verdient het om te kunnen wonen op een fijne plek waar je je thuis voelt. Maar zo’n fijn thuis in Zwolle is voor veel mensen onbereikbaar geworden. De huren rijzen de pan uit en een betaalbare woning is nog nauwelijks te vinden. Ondertussen nemen huisjesmelkers en beleggers straten en buurten over. Studenten, starters en gezinnen zijn de dupe. Dat moet en kan anders!”

De Tweede Kamerfractie van de PvdA en de lokale PvdA-fracties slaan de handen ineen en lanceren zaterdag 19 januari door het hele land hun Woonmanifest. Daarin staan 9 punten om huizen betaalbaar te houden en prettige steden en buurten te behouden. De PvdA Zwolle lanceert het Woonmanifest ’s ochtends in Zwolle-Zuid en ’s middags op allerlei locaties in de stad waar volgens hen meer betaalbare woningen moeten komen dan het college nu heeft besloten.

Via deze link lees je de vragen van Henk Nijboer: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z03034&did=2022D06358

Patty Wolthof

Patty Wolthof

Een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle, daar bouw ik als raadslid met veel liefde aan mee! Ik zet me als fractievoorzitter en raadslid in voor: > voldoende, betaalbare woningen in een veilige, mooie en groene stad. Ik strijd tegen huisjesmelkers en een tweedeling in de woningmarkt. Er is op verzoek van de PvdA een gemeentelijk meldpunt

Meer over Patty Wolthof