Door Redactie op 9 mei 2017

Permanente openstelling Van Karnebeektunnel?

De Van Karnebeektunnel is momenteel tijdelijk opengesteld voor autoverkeer in verband met de werkzaamheden aan de Willemskade. Hierdoor kunnen automobilisten van de Deventerstraatweg de tunnel naar Hanzeland gebruiken, waardoor ze in aanzienlijk korte tijd op bijvoorbeeld de A28 zijn. Deze openstelling is gedurende de periode van de werkzaamheden aan de Willemskade, die gepland staan tot augustus dit jaar. De fractie van de PvdA heeft sinds de openstelling veel positieve reacties uit de stad vernomen over deze openstelling. Daarom wil de fractie graag dat in de evaluatie van de pilot wordt gekeken of de openstelling na de werkzaamheden permanent gehandhaafd kan blijven. Wij stellen daarom de volgende vragen aan het college:

– Is het mogelijk de openstelling van de Van Karnebeektunnel voor automobilisten – en dan in beide richtingen – permanent te maken?
– Heeft zo’n openstelling nog consequenties voor de geplande herinrichting van Westerlaan/Stationsplein/Oosterlaan of kan die zonder meer worden doorgevoerd?

Namens de PvdA Zwolle
Patty Wolthof
Jan Slijkhuis

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie