Door op 10 april 2017

PvdA vraagt aandacht voor Assendorperstraat

De PvdA Zwolle vraagt aandacht voor de problemen die spelen in de Assendorperstraat rondom fietsparkeren en straatverlichting. De winkelstraat is van groot belang voor de Zwolse wijk en daarom vraagt de PvdA het college om te komen met een actieplan.

De Assendorperstraat kronkelt met zijn diverse winkelaanbod dwars door de levendige wijk Assendorp. De straat is hét winkelgebied voor buurtbewoners, heeft daarnaast veel bijzondere winkels met een stedelijke functie en is ook nog eens een doorgaande route vanuit de stad. Al 65 jaar is er een winkeliersvereniging actief die zich inzet voor de uitstraling en kwaliteit van de winkelstraat.

De winkeliersvereniging heeft bijna een jaar geleden haar visie gepresenteerd waarin drie wensen verwoord zijn: verandering van de uitstraling, vergroten van de bekendheid en het organiseren van structurele activiteiten en acties door het jaar heen. De winkeliers zijn zelf bereid een aantal investeringen te doen maar sommige investeringen zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. Concreet gaat het dan om de straatverlichting en om het fietsparkeren. Met de heropening van de Jumbo in november vorig jaar is dit laatste probleem nog urgenter geworden; er zijn simpelweg te weinig plekken waardoor veel fietsen slordig rondom de Jumbo worden geparkeerd. De gemeente heeft vervolgens een onderzoek laten uitvoeren naar de situatie en de behoeften bij winkeliers en publiek. Het is echter nog onduidelijk wat er met de resultaten van het onderzoek gaat gebeuren.

Bij elke wijk horen eigen voorzieningen, zoals scholen, huisartsen, sociaal-culturele voorzieningen en zeker ook winkels. De PvdA heeft daarom al eerder aandacht gevraagd voor de winkelcentra in Holtenbroek, Dieze en Zuid. Fractievoorzitter Eefke Meijerink: “De PvdA vindt wijkwinkelcentra essentieel voor de leefbaarheid van wijken. We vragen nu aandacht voor Assendorp en komen daarmee eigenlijk tot de optelsom dat het tijd is op korte termijn nodig is serieus te investeren in de wijkwinkelcentra.”

De PvdA vraagt het college wat er straks met de de uitslag van het onderzoek gaat gebeuren en of er onderhoudsbudget beschikbaar is om in de tussentijd al wat hoognodige ingrepen te doen, zoals het verbeteren van fietsparkeren in de Assendorperstraat. Meijerink: “Wij zijn blij met de investeringen die de winkeliers in Assendorp willen doen, maar het is ook aan de gemeente om een rol te spelen bij het vitaal houden van de wijkwinkelcentra. Daarom vragen we het college ook te komen met een actieplan in combinatie met een financieringsvoorstel voor verbetering van wijkwinkelcentra waaruit per wijk investeringen gedaan kunnen worden.” Het college zal de vragen van de PvdA binnen zes weken beantwoorden.