Bestuurslid

Herman Hegeman

Herman Hegeman

Over Herman Hegeman

Mijn naam is Herman Hegeman geboren in 1954, 68 jaar, en ik woon al geruime tijd in de wijk Diezerpoort. Ik woon hier met mijn vrouw Ria. Samen hebben wij twee dochters. De afgelopen 32 jaar ben ik werkzaam geweest als medewerker bij de sociale werkvoorziening. Inmiddels heb ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Eén van mijn hobby’s is de bloemsierkunst. Daarnaast ben ik kaderlid bij het FNV. Tevens ben ik lid van de Zwolse klankbordgroep Werk en Inkomen. Ik ben sinds 2017 lid van de PvdA. Momenteel ben ik algemeen lid van het bestuur van de PvdA Zwolle. De kernwaarden van de PvdA die mij aanspreken zijn: respect, soberheid en dienstbaar zijn. Deze kernwaarden zijn voor mij belangrijk omdat ze voor mijn ideale samenleving staan. In het bestuur van de PvdA wil ik mij inzetten om solidariteit, democratie en welzijn te bevorderen. Wat ik belangrijk vind: ‘daar te staan waar hulp wordt geboden, zonder winstoogmerk en dat niemand wordt uitgezonderd’.