Sport

Samen sporten verbroedert én actief bezig zijn is gezond. De PvdA is van mening dat sport voor iedereen bereikbaar moet zijn. Op elk niveau: van topsport tot amateursport en individuele activiteiten. Op elk interessegebied: van voetballen tot sportvissen. Wij vinden het belangrijk dat deelname aan sporten in verenigingsverband bereikbaar is voor iedereen en dat publieke ruimtes zo zijn ingericht dat ze uitnodigen tot bewegen voor mensen die liever in de eigen tijd en op hun eigen manier actief willen zijn.

Sport in Zwolle
De PvdA constateert dat in Zwolle de sportvoorzieningen goed op orde zijn. Zowel de breedtesport (amateursport in verenigingsverband en individuele sporten) als de topsport functioneren op een goed niveau. In Zwolle is een breed scala aan sportvoorzieningen beschikbaar met voldoende diversiteit. Voor jong en oud, voor de topsporter en de amateur en de Zwollenaar die individueel actief bezig wil zijn. De topsport functioneert op hoog niveau. Te denken valt aan onder meer PEC Zwolle, Landstede basketbal, Regio Zwolle volleybal alsook sporters die actief zijn op het terrein van squash, judo, schaatsen, inline skaten, wielrennen en zwemmen. In de stad worden belangrijke sportevenementen georganiseerd, zoals de Ster van Zwolle, de Zwolse Halve Marathon en de Zwolse Grachtenrace (sloeproeien). Ook voor Zwollenaren op leeftijd en met een beperking is de afgelopen jaren al veel bereikt. Diverse organisaties en sportverenigingen bieden hun sport- en bewegingsmogelijkheden. Ten aanzien van evenementen is het aanbod voor deze groepen beperkter.

Sportservice Zwolle biedt op scholen de Bewegende Leerlijn aan. Maar nog niet alle scholen kunnen deelnemen. Daarnaast zijn er ook initiatieven als de Daily Mile die kinderen laten bewegen.

De PvdA wil dat organisaties en verenigingen actief ondersteund worden bij de uitvoering van hun werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de hengelsport met vragen over goede vissteigers voor mensen met een beperking, de vraag naar een indoor skatebaan en de groeiende vraag naar groen en bewegingsruimte voor mensen met een dementie.

Knelpunten en uitdagingen
Het bewegen van individuen in de eigen tijd en op de eigen manier krijgt steeds meer aandacht. Burgers gaan zelf naar de sportschool en bepalen zelf wanneer en met wie. Veel sportieve activiteiten worden binnen beoefend. De PvdA streeft ernaar dat er binnen de gemeente meer voorzieningen komen voor het zelfstandig bewegen in de buitenlucht. Het bewegen van volwassenen en kinderen die niet verenigd zijn de verschillende clubs, kan worden gestimuleerd door in verstedelijkte wijken en buurten beweegroutes aan te leggen: routes die volwassenen, tieners en kinderen uitnodigen tot bewegen op je eigen tijd en in je eigen tempo. Op deze manier wordt sport en gezondheid aan elkaar gekoppeld.
We maken er een speerpunt van dat mensen met overgewicht of beperkingen verleid worden om zelf actief aan hun gezondheid te werken. Sport en welzijn worden aan elkaar gekoppeld evenals sport en zorg.

Waar gaat de PvdA werk van maken in de komende vier jaar?

  • Aanleggen van beweegroutes in de openbare ruimte
  • Doorgaan met het vernieuwen van gras- naar kunstgrasvelden en deze na vernieuwing mede toegankelijk maken als bijvoorbeeld buurtvoorziening
  • Vervanging van de oude Stilo-hal door een nieuw gebouw voor sport en sociaal-culturele
    activiteiten voor de omliggende wijken
  • Realiseren van een indoor skatebaan
  • Stimuleren van mensen met een beperking en overgewicht om te gaan sporten
  • Sportservice Zwolle krijgt meer financiële ruimte voor een goede ondersteuning om elk kind iedere dag in beweging te krijgen