Zwolle spreekt zich uit voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Door Patty Wolthof op 2 maart 2022

Statement Zwolse gemeenteraad en college van B en W

In de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 februari viel Rusland Oekraïne aan en drong met geweld het land binnen. Sindsdien zijn duizenden Oekraïense mensen op de vlucht geslagen. Deze oorlog in Oekraïne is een oorlog in Europa, een oorlog dichterbij.

In Zwolle is op vrijdagavond 25 februari een solidariteitswandeling gehouden om mentale
steun aan de Oekraïense bevolking te bieden. Deze wandeling bood ook steun aan hen die
in Zwolle wonen die hun familie in Oekraïne hebben en aan anderen die zich machteloos
voelen in deze situatie.

De Zwolse gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders willen graag dat – ondanks dat er nog geen zicht is op het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt – het stadsbestuur zich pro-actief opstelt in het creëren van opvangplekken. Burgemeester Peter Snijders: “Uit het recente verleden, zoals de ontwikkelingen in Afghanistan, weten we dat er een groot tekort is aan opvangplekken voor mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders willen naast de solidariteitswandeling ook graag laten zien dat we als dat nodig is klaar staan om vluchtelingen op te vangen. Dat past een stad als Zwolle”.

Het gemeentebestuur volgt de ontwikkelingen en maakt zich zorgen om de ernstige humanitaire situatie van deze ontheemde mensen. Het is bereid om zich desgevraagd samen met het COA in te spannen om in Zwolle, samen met inwoners van de stad, mogelijkheden te creëren om vluchtelingen op te vangen. Peter Snijders: “We zien het als onze verantwoordelijkheid om Oekraïners met open armen te ontvangen”.

Patty Wolthof

Patty Wolthof

Een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle, daar bouw ik als raadslid met veel liefde aan mee! Ik zet me als fractievoorzitter en raadslid in voor: > voldoende, betaalbare woningen in een veilige, mooie en groene stad. Ik strijd tegen huisjesmelkers en een tweedeling in de woningmarkt. Er is op verzoek van de PvdA een gemeentelijk meldpunt

Meer over Patty Wolthof