Door op 22 februari 2016

PvdA voor woonlastenfonds wethouder Vedelaar

De gemeente en de corporaties hebben betaalbaarheid hoog op de agenda en de PvdA is blij dat de eerste stappen nu concreet gezet gaan worden, onder andere naar aanleiding van deze motie die we vorig jaar hebben ingediend. De gemeente en corporaties hebben een specifieke groep in kaart gebracht die nu in een – voor hun inkomen – te dure woning wonen.

Dit gaat om sociale huurwoningen die zijn toegewezen door de corporaties tussen 2012 en 2015, toen woningen niet passend naar het inkomen werden toegewezen. Het gaat om ongeveer 500 Zwolse huishoudens. De corporaties willen de huren van ongeveer de helft van die groep gaan verlagen naar een bedrag onder de aftoppingsgrens. Dit betekent dat deze huishoudens meer huurtoeslag zullen ontvangen en dus maandelijks een lagere huur hoeven te betalen. Zeer goed nieuws wat betreft de PvdA. Een mooi resultaat van een goede samenwerking tussen het college en de corporaties. Iets dat we niet 1-2-3 zien gebeuren in gemeentes zoals bijvoorbeeld Oss, Amsterdam of Utrecht: in die laatstgenoemde wordt het woonlastenfonds zelfs opgeheven.

Naast het verlagen van huren voor zittende huurders, wordt een groep huurders aangespoord te gaan verhuizen naar een goedkopere woning. Wethouder Vedelaar stelt voor hiervoor eenmalig een fonds ter beschikking van 200.000 euro. Verhuizingen brengen nu eenmaal kosten met zich mee. Dat weet iedereen en ons lijkt een tegemoetkoming in de verhuiskosten dan ook een zeer effectief middel waar wij geen enkel bezwaar tegen hebben.

We wachten de uitwerking van andere maatregelen omtrent betaalbaarheid af, die vooral afhankelijk zijn van landelijk beleid, zoals rondom de mogelijkheid van tijdelijke huurcontracten, zodat bij inkomenstoename of daling sneller actie kan worden ondernomen. Ook wachten wij de ontwikkelingen en actie van de corporaties rondom de betaalbaarheid van zorgwoningen af, want ook daar zit nog een knelpunt: zorgwoningen zijn vaak duurder en veel huurders met een zorgvraag hebben lagere inkomens. Dit probleem is bekend bij de corporaties en er wordt gekeken naar mogelijke huurverlaging ook voor deze groep.

Waar we verder nog aandacht voor vragen zijn huurders met een minimum inkomen die niet in de bijstand zitten – zoals een groot deel van de ZZP’ers en flexwerkers. Wij zien graag dat ook deze groep in beeld wordt gebracht en actief op de hoogte wordt gesteld van deze regeling. Wethouder Vedelaar heeft aangegeven hier de volle aandacht voor te hebben.