Door op 10 april 2017

Ongedeelde stad met woningen voor iedereen

De Woonvisie 2017-2027 is op maandag 10 april 2017 besproken in de gemeenteraad. Ik heb namens de PvdA betoogd waarom:
1. dit wat de PvdA betreft een goede woonvisie is waarmee we een deel van onze woonwensen kunnen verwezenlijken
2. extra inzet op huur in het middensegment echt nodig is
3. er op het gebied van vergroening echter nog wel een tandje bij kan
4. we nog beter kunnen zorgen dat kwetsbare groepen een plek krijgen in onze stad.

Waarom kan de PvdA achter deze woonvisie staan? 
De ambities van het college zijn de ambities die passen bij onze idealen als het gaat om wonen: een solidaire, ongedeelde stad met woningen voor iedereen. Een stad waar niet onnodig wordt gesloopt, waar vernieuwende initiatieven de ruimte krijgen. Een stad waar oog is voor belangrijke uitdagingen als klimaatadaptatie en energietransitie.

Met deze woonvisie in de hand kunnen we meer sociale huurwoningen bouwen. Ook kan er voldoende aanbod van goedkope koopwoningen gerealiseerd worden, zodat mensen die nu huren straks ook de mogelijkheid krijgen om te profiteren van de lage rente en dus vermogen op kunnen bouwen. En ik las nog heel er goed nieuws in het Financieel Dagblad van vandaag: de hypotheekregels voor mensen buiten de hokjes worden versoepeld! Dus je hoeft niet meer in loondienst te zijn: ook als je zelfstandig kunstenaar, freelance journalist, of muzikant bent heb je meer kans op een hypotheek.

Betaalbaarheid
De PvdA maakt zich nog wel zorgen om de betaalbaarheidsproblematiek en dan met name in de huursector: in Zwolle is de zogenaamde woonquote van huurders (het percentage van het inkomen dat besteed wordt aan woonlasten) 40% waar dat bij huiseigenaren 25% is. Is de betaalbaarheidsagenda die we hier in Zwolle hebben, nog wel toereikend? Later dit jaar volgt een evaluatie van een aantal maatregelen die nu door de gemeente worden uitgevoerd, zoals het verhuisfonds. Dan kunnen we opnieuw bekijken of er wellicht extra maatregelen nodig zijn.
Meer huurwoningen van 700-900 euro

De inzet op huurwoningen in het middensegment lijkt nu nog te mager. De behoefte aan betaalbare woningen tussen de 700 en 900 euro is groter dan wat er nu ligt aan plannen. Hoe gaat het college dit aanpakken? En een bijbehorende vraag: hoe houden we die huren dan ook betaalbaar, en zorgen we ervoor dat die huren niet binnen de kortste keren de pan uitrijzen? Want waar we bij corporaties wel kunnen sturen op het matigen van huurverhogingen, en maximale huur, kan dit in de vrije sector niet. Is het college bereid om bijvoorbeeld een maximale huur vast te leggen in contractafspraken als het gaat om nieuwbouw op gemeentegrond?
Meer ambitie op duurzaamheid en klimaatadaptatie
De ambitie op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptie willen we graag concreter zien. Bijvoorbeeld: stenige wijken als Assendorp en Dieze moeten vergroenen, om de hittestress, wateroverlast en droogte tegen te gaan. Wij willen graag afspreken dat bij nieuwbouwplannen die ambitie van vergroening wordt vastgelegd en bijvoorbeeld dat groene daken altijd onderdeel zijn van de bouwplannen.

Skejby in Zwolle?
Als laatste willen we graag pleiten voor een tweetal ideeën om kwetsbare groepen een mooi thuis te geven in Zwolle. Ten eerste Skejby: Job Boersma heeft als vrijwilliger van de gevangenis vorig jaar het initiatief genomen om Skejby – een project in Denemarken waar ex-gedetineerden samenwonen met studenten dat hele positieve effecten heeft gehad – ook in Zwolle te realiseren. Wij vinden dit een mooi plan en hebben hem daarin ondersteund. Kan de wethouder ons vertellen hoe het ermee staat?

Pilot Refuguee Community in Zwolle?
In Utrecht hebben we ook een mooi initiatief gezien namelijk de pilot Student Refugee Community, waar de Studentenhuisvesting in samenwerking met Nidos, Vluchtelingenwerk, het COA en de gemeente, het mogelijk maakt dat jonge vluchtelingen kunnen hospiteren bij studentenwoningen en als er een klik is, krijgt hij of zij de kamer. Volgens de PvdA een mooi plan dat er voor kan zorgen dat jonge vluchtelingen sneller de stad en de mensen leren kennen, maar ook andersom.