Door op 30 november 2015

Twee nieuwe bestuursleden gezocht

Het afdelingsbestuur is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, waarbij een van de leden ook de functie van campagnecoördinator ambieert.

PvdA Zwolle

Zwolle is een van de grotere afdelingen in Overijssel. We zijn een vitale, leuke, actieve afdeling met gemiddeld twee activiteiten per maand. In 2014 hebben we een Meerjarenvisie vastgesteld. In de visie hebben we doelstellingen vastgesteld die de zichtbaarheid en herkenbaar moeten versterken en de PvdA Zwolle nog meer een lokaal gezicht geven. Als PvdA Zwolle gaan we graag uit van eigen kracht. We werken actief aan het versterken van de contacten met onze leden en weten hen steeds beter te bereiken. Dit doen we onder andere met ledengesprekken en activiteiten waarmee we leden en niet-leden aan ons weten te binden. Daarnaast willen wij de ledendemocratie versterken en meer discussie en debat. Ook wil het bestuur dat iedereen zich welkom voelt bij onze partij en daar werken we gericht aan. Om de afdeling te blijven die we graag zijn, zoeken we twee enthousiaste leden die ons team versterken.

Profielschets Algemeen Bestuurslid

Het bestuurslid maakt onderdeel uit van het algemeen bestuur, dat collectief de afdeling stuurt. Je kunt veel betekenen voor de leden van de afdeling en werkt, eventueel binnen werkgroepen, aan projecten binnen de afdeling.

Het algemeen bestuurslid neemt actief deel aan de afdelingsbestuursvergadering. Hij/ zij heeft een samenwerkingsgerichte en constructieve houding, zodat hij/zij mede(bestuurs)leden enthousiasmeert, informeert en motiveert.

Wij zoeken:
Je kunt beargumenteren en motiveren. Je hebt een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid en wil je graag inzetten voor de idealen van de PvdA in Zwolle. De functie van algemeen bestuurslid kost gemiddeld 4-5 uur in de week.

Wij bieden:
Een enthousiast, actief en doortastend team. We werken samen aan concrete oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken en geven vorm aan de politieke ontwikkeling van Zwolle in nauwe samenwerking met onze fractie.

Interesse?

Meld je dan aan bij onze secretaris Lennart Rietman, email zwolle.pvda@gmail.com

Kandidaten die zich aanmelden, nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek.