Door op 31 januari 2016

Thuis bij… Willy Bredewold

De ontvangst bij Willy en Henk verloopt deze keer anders dan gebruikelijk. Ik heb mijn hond mee en zij hebben direct alle aandacht voor haar. Floortje laat het zich aanleunen en springt direct naast Henk op de bank.

Willy is al lang lid van de PvdA en nog steeds heel betrokken. Op de moedermavo heeft ze ooit een werkstuk gemaakt over de oprichting van de SDAP. Met gepaste trots vertelt ze dat ze er een 8 voor haalde. Ze heeft alle documentatie rond het werkstuk goed gearchiveerd en wil het graag overdragen aan de afdeling. Dat is ook 1 van de redenen van mijn bezoek.

Willy en haar man Henk wonen al sinds 1959 op de Pierik. Het is hun eigen woninkje en ze waren destijds de eerste kopers nadat het lang een huurwoning was voor werknemers van Werkspoor. Ze hebben twee zoons en een dochter die al langer in Canada woont. Henk is al ruim twintig jaar met pensioen. Willy heeft voor zichzelf gewerkt in de ouderenzorg. Net als veel oudere leden is ook Willy actief geweest bij de AJC (Algemene Jeugd Centrale). Het AJC organiseerde destijds onder andere vormingskampen. Haar vader was een ‘echte rooie’ in Raalte. Hij was raadslid daar en lang distributiepunt voor de VARA en Het Vrije Volk. Willy ging er dan op uit om de VARA-gids te verspreiden onder de leden.

Bij het maken van haar werkstuk over de SDAP heeft ze onder andere veel gesproken met Arie Nooter. Ze kreeg veel boeken mee over de historie van de SDAP. Het leek haar heel interessant in de historie te duiken. Het werkstuk was nodig voor het diploma en op haar 50e jaar haalde ze dat. Haar ‘schoolcarrière’ begon met het naar binnenlopen op het Celecentrum. Een behulpzame jongeman maakte haar wegwijs. Ze startte met de VOS-cusus (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving) en deed uiteindelijk dus de moedermavo.

Henk is al langer geen lid meer van de partij, Willy nog wel steeds. Ze waren beiden heel actief voor de PvdA, vooral in verkiezingstijd. Flyeren, gesprekken aan de deur en op de markt met Zwollenaren, het partijblad rondbrengen, met de geluidswagen rond door de buurten. Ook heeft ze twee keer in de kandidatenlijst commissie gezeten.

Met veel plezier denkt ze aan de 1-meivieringen. Die duurden toen de hele dag. De dag begon en eindigde dan in PALVU. En ook meezingen bij de “Stem des Volks” en later “De Stem”, zingen bij het graf van Horreus de Haas en pas later bij Helmig Jan van de Vegt. Ze volgt de politiek nog wel steeds actief.

Op hun bijna 80e en 82e zingen Willy en Henk steeds bij het Seniorenkoor van WIJZ. Op de woensdagavond en die avond is heilig. Ook daarom zien we ze weinig op onze ledenbijeenkomsten die vaak op woensdag zijn. Willy en Henk zouden het leuk vinden als de PvdA een keer iets overdag organiseert, met bijvoorbeeld een interessante spreker.