Door Anneke Speelman op 24 mei 2016

Thema-avond over participatiewet levert veel resultaten op

Ondernemers hebben tegenwoordig veel meer aandacht voor jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dat is een belangrijk resultaat van de Participatiewet. “Bedrijven realiseren zich dat maatschappelijk verantwoord ondernemen meer is dan kringlooppapier en Max Havelaar koffie”, zegt Tweede Kamerlid Johan Kersten vrijdag tijdens een themavond van de PvdA-afdelingen Zwolle en Zwartewaterland. De partij onderzocht de afgelopen periode uitgebreid de gevolgen van de Participatiewet.

Ondanks de mentaliteitsverandering bij ondernemers moet er nog veel gebeuren om iedereen aan het werk te krijgen. Dat is het belangrijkste doel van de wet die sinds 1 januari 2015 de Wet werk en Bijstand, de WSW en de Wajong vervangt. Coalitiepartijen PvdA en VVD spraken bovendien met werkgevers af dat er 150.000 banen voor jongeren uit de doelgroep moeten komen en 30.000 beschutte plekken voor mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt.

In Linksaf in Hasselt bleek dat het met het realiseren van die 150.000 banen goed gaat, maar dat er nog nauwelijks beschutte plekken zijn. “Ondernemers liggen goed op schema, maar de overheid als werkgever blijft achter. Stel wel het goede voorbeeld”, aldus Kersten. Volgens Annemarieke Nierop van de Wiardi Beckmanstichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA) komt dat omdat gemeenten soms te klein zijn of omdat er gemeenten zijn die het het simpelweg vertikken om beschutte werkplekken te realiseren.

Nierop presenteerde ook de uitkomsten van het landelijke onderzoek naar de gevolgen van de Participatiewet. Die ondersteunen de visie van Kersten. “Ondernemers staan veel meer open voor deze doelgroep. En aan de andere kant voelen jongeren zich serieuzer genomen. Ze vinden werk echt heel belangrijk, omdat men weer volwaardig mee telt”.

Dat werk essentieel is in een mensenleven betoogde ook de Genemuider ondernemer Reind Breman. Hij gaf een treffend voorbeeld. “Met onze kerk namen we een nieuwe jeugdwerkleider aan, die een dag later een dwarslaesie overhield aan een ongeluk tijdens militaire dienst. We wilden desondanks met hem verder. Wie denk je dat als eerste de revalidatiekliniek verliet…”. Breman riep op om wet- en regelgeving niet te moeilijk te maken. Hij stelt dat de Participatiewet het bedrijven juist lastiger maakt doordat de regeling te ingewikkeld is..

Anneke Speelman presenteerde tenslotte de resultaten van onderzoek van de PvdA in Zwolle en Zwartewaterland, onderdeel van het grote landelijke onderzoek van de Wiardi Beckmanstichting. In het onderzoek komt ook een opmerkelijk beeld over onderwijs naar voren. “Leerlingen voelen zich meer onder druk gezet. De kans om vroegtijdig af te haken is hierdoor groter, waardoor men buiten de boot valt Ze vroeg daarbij extra aandacht voor een goede aansluiting met het MBO en de problematiek van thuiszitters die buiten het gezichtsveld van een ieder zijn geraakt. Ook werd door haar benadrukt om goed werk te creëren rondom het minimumloon.”

Rode draad van de avond was dat de mens centraal moet staan. “Achter ‘een nummer’ gaan mensen schuil met specifieke talenten. Die moeten we veel zichtbaarder maken. ‘Echt werk’ geeft mensen een doel en zelfvertrouwen”, stelt Kersten, die zich met de PvdA daarvoor hard maakt. De partij heeft veel gedaan om de gevolgen van de Participatiewet in kaart te brengen en zet zich in om eventuele problemen op te lossen. “Op papier werkt het goed, maar in de praktijk gaan er soms zaken mis. Al staan tegenover elke negatieve situatie ook veel positieve voorbeelden. Doch ook deze wet verdient onderhoud.”

Mede-organisatoren Greet Generaal en Pascal Arnold van PvdA Zwartewaterland kijken na afloop tevreden terug op de avond. Bij de avond in Hasselt waren onder meer politici, wethouders, ondernemers, onderwijsbestuurders, stagebegeleiders en mensen uit de doelgroep aanwezig. Carry Abbenhues presenteerde de avond. “De interviews die we de afgelopen tijd hielden en deze avond hebben veel resultaten opgeleverd. Samen met de wethouders van Zwolle en Zwartewaterland willen we lokaal en op regionaal niveau de problemen oplossen.”

Anneke Speelman

Anneke Speelman

Ik heet Anneke Speelman, ben 59 jaar en woon in de Binnenstad van Zwolle. Ik ben opgegroeid in een boerengezin in de Drentse Veenkoloniën. In mijn jeugd heb ik gezien hoe belangrijk het is dat iedereen ertoe doet en meetelt, en hoe belangrijk scholing is voor ieders ontwikkeling en welvaart. Ik ben ruim zes jaar

Meer over Anneke Speelman