Door op 19 juni 2017

Experiment Participatiewet geeft vrijheid

In 2015 hebben we samen met enkele betrokken stadsbewoners en CDA en D66 twee stadsgesprekken gevoerd over het basisinkomen in de zoektocht naar een sociale zekerheid die past bij arbeidsmarktvraagstukken van de toekomst. Hoe zorg je dat alle mensen de ruimte hebben om hun kwaliteiten optimaal in te zetten? Hoe zorg je dat er meer gelijkwaardigheid komt tussen betaald en onbetaald werk? Hoe zorg je dat bestaanszekerheid ook bij een herstructurering van de arbeidsmarkt voor iedereen blijft bestaan? Hoe zorg je voor vrijheid in gelijke mate voor iedereen? Hoe zorg je dat sociale zekerheid zorgt voor versterking van mensen in plaats van voor afhankelijkheid?

Bij het stadsgesprek waren bijna 200 geïnteresseerden aanwezig maar helaas bleek het enthousiasme voor een experiment met het basisinkomen in de raad minder groot. Wel bleek een meerderheid in de raad vraagtekens te hebben bij de strenge regelgeving in de participatiewet. Daarmee kwam een experiment dat binnen de bijstand vrijheid geeft om je kwaliteiten in te zetten binnen handbereik. Zo’n experiment ligt nu voor en ik zou iedereen dit experiment van harte willen aanbevelen: de VVD omdat het mensen vrijheid en ruimte geeft en zorgt voor minder regels, de SP omdat het zal aantonen dat je mensen beter ruimte kan geven om zich persoonlijk te ontwikkelen dan dat je tandenborstels gaat tellen en de CU omdat ieders talenten zo meetellen en goed rentmeesterschap gebaat is bij sociale duurzaamheid.

Al is het niet wat we voor ogen hadden in 2015, we zijn toch heel blij met wat er nu ligt. Zwolle is ook niet in één dag gebouwd!