Door op 13 juli 2017

De PvdA Zwolle maakt zich zorgen over het niet verlengen van het certificaat van de JbOV

De PvdA volgt de ontwikkelingen bij de Jeugdbescherming Overijssel op de voet. Bij Jeugdbescherming Overijssel komen kinderen en jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie. In Zwolle valt een groot deel van deze kinderen en jongeren onder Jeugdbescherming Overijssel. Het betreft een zeer kwetsbare groep.

Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) is een gecertificeerde instelling, die valt onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Inspectie van de Volksgezondheid. JbOV moet voldoen aan de eisen van een normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties in jeugdbescherming en/ of jeugdreclassering.

Voorbeelden van deze normen zijn het inzetten van geregistreerde professionals, die door de organisatie gefaciliteerd worden om zich te registreren, methodisch te werken, intercollegiale toetsing, bewaking van de vakbekwaamheid en het periodiek evalueren en verbeteren van werkprocessen.

Het Keurmerkinstituut voert om de drie jaar een audit uit om te kijken of de instelling nog voldoet aan de normen om gecertificeerd te blijven. Op 6 juli heeft het Keurmerkinstituut besloten dat het huidige certificaat niet verlengd wordt omdat de JbOV niet aan alle normen voldoet.

Omdat het Keurmerkinstituut wel het vertrouwen heeft dat JbOV op korte termijn wel aan de normen kan voldoen, heeft het ter overbrugging en onder strikte voorwaarden een tijdelijk certificaat verstrekt.

A.s. maandag is er een gesprek van de Raad met de wethouder Anker, waarin hij informatie moet verschaffen over welke normen het betreft die onvoldoende zijn, waardoor er een tijdelijk certificaat is verleend en wat er door Jeugdbescherming Overijssel gedaan wordt om te zorgen dat de zorg aan de kinderen en jongeren aan de normen voldoet om wel een certificaat te krijgen.

Aanwezig bij het gesprek met de wethouder Anker is Birgit Michies- de Roos, woordvoerder vanuit de PvdA met betrekking tot de jeugdzorg.

Volgende week na het gesprek melden we u meer.