Door op 13 maart 2017

PvdA wil Sociale Wijkteams onderbrengen bij gemeente

Bij de decentralisaties van het sociaal domein zijn in Zwolle Sociale Wijkteams samengesteld. De Sociale Wijkteams worden aangestuurd door vijf verschillende organisaties. Na twee jaar blijkt er behoefte aan duidelijkheid over (aan-)sturing en positionering van de Sociale Wijkteams. Om hier een keuze in te maken heeft het college onderzoek laten verrichten en zijn gesprekken gevoerd met onder andere de kernpartners en medewerkers. Op basis hiervan kiest het college ervoor om de Sociale Wijkteams als afdeling bij de gemeente Zwolle onder te brengen. Het college legt deze keuze nu voor aan de raad.

In de eerste plaats wil de PvdA een compliment geven aan het college over de weloverwogen procesgang van dit raadsbesluit, waarin alle partners betrokken zijn zoals medewerkers van de Sociale wijkteams, de OR, de moederorganisaties van de Sociale wijkteams en de Participatieraad. Van de Participatieraad missen we een apart advies.

In mijn bijdrage wil ik eerst aangeven, wat de PvdA belangrijk vindt met betrekking tot de Positionering van het Sociale wijkteam en dit later afzetten tegen de uitkomsten van het onderzoek van KokxDeVoogd en het uiteindelijke besluit van het college.

De PvdA vindt het belangrijk dat de Sociale Wijkteams zo dicht mogelijk bij de gemeente staan, waar de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt met betrekking tot de WMO en de Jeugdzorg, waarbij de politiek invloed kan hebben op het beleid. Bij de Jeugdzorg, die regionaal geregeld is, merkt de PvdA hoe moeilijk het is om invloed te hebben op hetgeen er gebeurt. Dit bleek bijvoorbeeld bij het ontstaan van de wachtlijsten in de jeugdzorg.

Daarnaast is het belangrijk dat de Sociale Wijkteams laagdrempelig en neutraal zijn. Verder moet het niet mogelijk zijn dat er dusdanige financiële risico’s kunnen ontstaan, zoals faillissement, waardoor de zorg gevaar loopt. Daarom vindt de PvdA ook dat opdrachtgeverschap en opdrachtnemersrol in één hand moeten zijn.

Als alle argumenten tegen elkaar afgewogen worden, komt de PvdA tot dezelfde keuze als het college, namelijk dat het Sociaal Wijkteam ondergebracht wordt bij de gemeente Zwolle per 1 januari 2018.

Wij sluiten dus niet aan bij de uitslag van het onderzoek van KokxDeVoogd, die aangeven dat het Sociaal Wijkteam een zelfstandige entiteit moet worden. Wij vinden het een meerwaarde dat de gemeente de enige partij is in het speelveld met een democratisch gelegitimeerd bestuur en daardoor een bijzondere positie met verantwoordelijkheden heeft. Dit weegt op tegen de betere voorwaarden die KokxDeVoogd noemt voor een beleidsmatige werkwijze, die efficiënt en effectief is door enige afstand tussen beleid en uitvoering. Daarbij vindt de PvdA de financiële risico’s die er mogelijk zijn te groot.

Wel is het belangrijk om de nadelen van de uitkomsten van KokxDeVoogd met betrekking tot het onderbrengen van Sociaal wijkteam bij de gemeente mee te nemen in het implementatieproces en te kijken op welke wijze deze nadelen verminderd kunnen worden.

De PvdA is blij, dat alle partijen, die meegenomen zijn bij de besluitvorming achter deze keuze staan. Wij wensen het college, maar ook zeker de medewerkers van de Sociale Wijkteams het beste toe in de komende tijd. Wij willen door het college op de hoogte gehouden worden over het implementatieproces en de kosten hiervan.