Door Birgit Michies-de Roos op 2 mei 2017

PvdA agendeert Inspectierapport Veilig Thuis IJsselland

Bij de eerstvolgende raadsvergadering van 8 mei a.s. dient de PvdA een agenderingsverzoek in om het Inspectierapport Veilig Thuis IJsselland verder te bespreken tijdens een informatieronde.

Reden van de agenderingsverzoek is dat de inspecties hebben geconstateerd dat Veilig Thuis weinig aandacht heeft voor het onderwerp ouderenmishandeling. Hierbij worden het opbouwen van expertise binnen de organisatie, het opbouwen van een netwerk in de regio en de beschikbaarheid van een sociale kaart voor ouderenmishandeling als verbeterpunten genoemd.

De PvdA vraagt al sinds 2014 aandacht voor de ouderen die langer thuis moeten blijven wonen. De partij heeft daarbij gewaarschuwd voor het gevaar dat ouderenmishandeling kan plaatsvinden.

Om een aanzet te geven tot het ontstaan van een netwerk in Zwolle en om een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van een sociale kaart om ouderenmishandeling te voorkomen en bespreekbaar te maken, wil de PvdA verschillende organisaties, mantelzorgers etc. uitnodigen om met de raad in gesprek te gaan tijdens een informatieronde.

Birgit Michies-de Roos

Birgit Michies-de Roos

Wie ben je? Wat doe je? Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik werk op Landstede als docent Verpleegkunde. Vooral de gezondheidszorg heeft mijn aandacht door mijn werk en mijn privéleven. Welk boek ligt er op je nachtkastje? Het badhuis van Corine Kisling. Welk lied zing je onder de douche? Onder de douche zing

Meer over Birgit Michies-de Roos