PvdA wil bibliotheek in iedere school

Door Roberto Kist op 31 januari 2022

“Geef alle Zwolse scholen een goedgevulde bibliotheek”, zegt PvdA-fractielid Roberto Kist. De Partij van de Arbeid vindt dat alle kinderen gelijke kansen verdienen. Kist: “Maar helaas is opgroeien met gelijke kansen nog steeds geen vanzelfsprekendheid in Nederland. Door leesplezier te bevorderen kun je laaggeletterdheid aanpakken en zelfs voorkomen.”

Het tegengaan van laaggeletterdheid en het bevorderen van taalontwikkeling is wat de PvdA-fractie betreft een belangrijke opgave van de gemeente. Daarom vraagt Kist maandag 31 januari tijdens het debat over de strategische Onderwijsagenda om goedgevulde bibliotheken op alle Zwolse scholen. Kist: “Een school zonder boeken is als een lichaam zonder ziel. Vrij naar het citaat: ‘Een huis zonder boeken is als een lichaam zonder ziel, van Marcus Tullius Cicero’. Daarom kiest de PvdA voor Zwolle als leesstad en vragen we dat de gemeente scholen hierin ondersteunt, bijvoorbeeld via projecten als ‘Alle Zwolse kinderen lezen’.”

In de gemeente Zwolle heeft zo’n negen procent van de inwoners een taalachterstand. Naar schatting heeft een op de negen Zwollenaren tussen de zestien en 65 jaar moeite met taal, rekenen en internet. Laaggeletterdheid tegengaan, is al geruime tijd een aandachtspunt van de Partij van de Arbeid. Ze vraagt keer op keer om structurele financiering voor projecten om laaggeletterdheid tegen te gaan, projecten als ‘Alle Zwolse kinderen lezen’. Ook zorgde fractievoorzitter Patty Wolthof dat de Zwolse PvdA samen met boekhandel Westerhof en de VoorleesExpress jaarlijks mee aan de acties ‘Geef een boek cadeau’. Dat leverde in twee jaar tijd meer dan vierhonderd boeken op, zowel voor taalarme gezinnen als voor basisscholen. Kist: “Mooier is natuurlijk wanneer de gemeente dit structureel oppakt en zorgt dat kinderen op alle Zwolse basisscholen keuze hebben uit mooie kinderboeken. Want mooie boeken stimuleren tot aanraken, bladeren en nodigen uit tot lezen.”

Lees hier wat de PvdA over de aanpak van laaggeletterdheid in haar verkiezingsprogramma ‘Zwolle weer voor iedereen’ heeft staan.

Roberto Kist

Roberto Kist

Geboren in het Zwolse Wezenlandenziekenhuis in 1995 en vervolgens verhuisd naar Kampen. Opgegroeid in een echt arbeidersgezin waarin ik heb geleerd dat het belangrijk is dat iedereen gelijke kansen krijgt in het leven en dat je anderen met respect behandelt. Nu woon ik met mijn vriendin en onze twee katten in het mooie Holtenbroek en

Meer over Roberto Kist