Door op 23 juli 2015

PvdA stelt vragen over toegankelijkheid gemeentelijke website

De PvdA bevraagt het College van B&W over de toegankelijkheid van de Zwolse gemeentewebsite. De partij wil weten hoe toegankelijk de gemeentewebsite voor haar inwoners is, in het bijzonder voor mensen met een handicap. Aanleiding voor de vragen is een landelijke scan die de toegankelijkheid van gemeentelijke websites meet. Hieruit blijkt dat 60% van de gemeentes hun websites goed toegankelijk probeert te maken, maar dat veel gemeenten hieraan moeten werken.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft naar aanleiding van de landelijke scan een brief geschreven waarin hij aangeeft zich te zullen inspannen om ervoor te zorgen dat gemeentelijke websites toegankelijker worden. Ook schrijft hij dat hij zal zorgen voor ondersteuning voor gemeenten om websites aan te passen en bestuurlijke druk zal uitvoeren wanneer gemeenten zich onvoldoende hiervoor inspannen.

Raadslid Birgit Michies wil graag van het College van B&W weten wat de resultaten van de landelijke scan vertellen over de toegankelijkheid van de Zwolse gemeentewebsite. Verder wil Michies weten welke maatregelen de gemeente neemt om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners en bedrijven gebruik kunnen maken van de gemeentelijke website. Ook wijst zij op het belang van transparantie en naleving van de verplichte toepassing van de richtlijnen voor de toegankelijkheid. Michies: “We vinden het erg belangrijk dat inwoners makkelijk de informatie kunnen vinden die zij op de gemeentewebsite zoeken en dat de online dienstverlening optimaal is. We willen dan ook graag dat gemeente ervoor zorgt dat de websites goed toegankelijk zijn, zodat niemand tegen problemen aanloopt”.