Door op 26 september 2014

PvdA in de Buurt: Ittersum

Het bezoek aan Ittersum 20 september was een succes. We gingen die dag de straat op, gewapend met rozen en een enquête over de buurt. We hebben met veel mensen gesproken en geluisterd naar wat bij hen leeft. Wat ons onder andere opviel was dat er veel zorgen waren over te hard rijden in de wijk. Zeker in de buurt van speelplekken is dit een aandachtspunt. Ook hoorden we vaker terug dat er aandacht moet zijn voor het groenonderhoud. Zo groeien sommige boomwortels bijvoorbeeld onder de straat door. Uiteraard neemt de fractie deze zorgen serieus en gaan we op zoek naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren.

We vroegen bewoners ook naar de grootste prioriteit van het kabinet. Naast werkgelegenheid kwamen hier antwoorden uit als ‘aandacht voor de gezondheidszorg’ en het ‘armoedebeleid’. Deze onderwerpen proberen we ook in Zwolle op een eerlijke en sociale manier in te vullen, zodat niemand buiten de boot valt.

Als PvdA Zwolle gaan we maandelijks één van de wijken van Zwolle in. We vinden het belangrijk om in contact te zijn met bewoners om te horen wat er leeft, wat goed gaat en wat beter kan

Wil je ook een keer mee ‘de buurt in’, meld je dan aan bij onze campagnecoördinator Stephan Ordelmans via stephanordelmans@gmail.com.