Door Redactie op 14 mei 2016

Overschot sociaal domein, hoe zit dat in Zwolle?

Zowel landelijk als in onze stad is er het nieuws dat gemeenten ‘geld over houden’ op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een overschot in tijden van bezuinigingen en onzekerheid zorgt logischerwijs voor veel onbegrip. Het beeld ontstaat al snel alsof gemeenten veel te weinig hebben uitgegeven aan zorg en dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. De PvdA heeft er altijd op gehamerd dat alle Zwollenaren ondanks de bezuinigingen de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben. Onze wethouder Nelleke Vedelaar staat erom bekend dat ze dit meer dan onderschrijft.

Maar toch is er nu ineens ook in Zwolle een positief resultaat, dit was ook een verrassing voor de PvdA. We hebben uitgezocht wat de oorzaken zijn en doen hier een poging om uit te leggen hoe dit overschot is ontstaan, wat het betekent en hoe wij er tegenaan kijken.
PGB

Op meer plekken in Nederland zijn overschotten ontstaan en de bedragen variëren nogal. In Zwolle bijvoorbeeld is het totaal resultaat over 2015 binnen het Sociaal Domein ca. € 4 mln. positief. Dat lijkt en is veel geld, maar het is ook goed om te weten dat dit een afwijking van 2,1 %  is op een totaal budget voor het sociaal domein van ruim € 192 mln.

De 4 miljoen wordt onder andere verklaard door het overschot op het Persoonsgebonden Budget (PGB). Op basis van de werkelijke cijfers en de voorlopige rapportage van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijkt dat ca. 80% van de totale PGB besteed wordt en uit de voorlopige rapportage van de SVB blijkt dat de PGB uitgaven ca. € 2 mln. lager uitvallen dan geraamd.

Als belangrijkste oorzaak hiervan wordt de invoering van het trekkingsrecht genoemd. Dat betekent dat zorgaanbieders het geld niet meer direct van cliënten overgemaakt krijgen, maar via de SVB en pas als zij de uitgaven en geleverde zorg kunnen verantwoorden.

Voorlopige cijfers

Daarnaast zijn de cijfers voor het sociaal domein gebaseerd op voorlopige cijfers. De eindafrekeningen van de diverse zorgaanbieders, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal administratiekantoor (CAK) zijn niet op tijd ontvangen om in de jaarrekening te verwerken. Als al die cijfers wel binnen zijn, kan het ‘overschot’ van 4 miljoen er anders uit komen te zien. Ook nog belangrijk om te melden is dat er op verzoek van de PvdA ieder jaar een zogenaamde buffer van 5 miljoen is, die kan worden ingezet om rijksbezuinigingen in de zorg op te vangen. Hiervan is afgelopen jaar bijna vier miljoen gebruikt en ook dit jaar wordt daar weer een beroep op gedaan.

Zorgvraag?

Omdat nog niet alle informatie binnen willen we nog geen voorbarige conclusies trekken. Wat ons geruststelt is dat iedereen in Zwolle die aangewezen is op zorg of armoedebeleid, daar ook gebruik van kan maken. Wie daar niet gerust op is, kan zich melden bij onze fractie of ons Ombudsteam. Die helpen we dan graag. U kunt bellen naar: 06-48803939 of een mail sturen naar zwolle.pvda@gmail.com.

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie