Door op 27 maart 2015

Ombudsteam bezoekt Resto VanHarte

Ons ombudsteam heeft maandag 16 maart een bezoek gebracht aan Resto VanHarte in buurthuis de Enk in Assendorp. Op uitnodiging van de Resto- en Horecamanager Henk Kuipers en Cora Straatman, vertelde Edwin Broekman over het ombudswerk van de PvdA in Zwolle. Kort gezegd: individuele Zwollenaren die zijn vastgelopen in hun probleem, vraag of klacht weer op weg helpen. Samen met ombudsmannen Rob Selles, Nico Broersma en ombudsvrouw Bea van de Vegte schoven we aan tafel met de bezoekers en konden we genieten van een heerlijke driegangenmaaltijd. Het blijft niet bij dit eenmalige bezoek. Elke eerste maandag van de maand eet ons ombudsteam mee bij Resto VanHarte. Bezoekers met een individuele vraag kunnen ons dan opzoeken of een afspraak maken. De eerstvolgende keer zijn we er 13 april, want de 6e is het Pasen.

Resto VanHarte verzorgt op de maandag- en donderdagavond een gezond driegangendiner, meestal in een school of buurthuis met een professionele keuken. Onder leiding van een professionele kok, Henk Kuipers, start de keukenploeg de voorbereidingen. Vrijwilligers doen in de buurt boodschappen, stellen apparatuur op voor een muzikant of spreker en dekken de tafels. Per avond zijn er gemiddeld tien vrijwilligers. Iedereen wordt gelijk behandeld. De prijs voor een driegangenmaaltijd is €7,-. Wie dit aantoonbaar niet kan opbrengen, betaalt €4,-. De ervaring leert dat het publiek gemengd is, maar VanHarte wil er zeker zijn voor de mensen met een smalle beurs en/of mensen die behoefte hebben aan gezelschap en hun netwerk willen versterken of uitbreiden. Je zou kunnen zeggen dat VanHarte vooral netwerken ‘verkoopt’ met de driegangenmaaltijd als middel.

Voor veel Resto’s geldt dat zij een leerwerkplek bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Binnen de organisatie wordt ingezet op zo min mogelijk belasting van het milieu. Zo is er geen centrale bevoorrading: vrijwilligers doen inkopen voor de maaltijden bij lokale leveranciers en verplaatsen zich te voet of per fiets. Het streven is zoveel mogelijk streekproducten te gebruiken. Verder maakt Resto VanHarte voor zijn spaartegoeden onder meer gebruik van de Triodos Bank, met het oog op de maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid van deze bank.

Resto VanHarte is mogelijk dankzij de hulp van donateurs en vrijwilligers en de samenwerking met bedrijven, fondsen en overheden. Bedrijven steunen VanHarte niet alleen financieel, maar ook door de inzet van medewerkers, kennis, diensten en trainingen. Prettige bijkomstigheid is dat buurthuis de Enk met VanHarte een goede gebruiker in huis heeft. Ook buurthuizen in Zwolle moeten meer op eigen benen gaan staan en voor de exploitatie is het dan goed dat je VanHarte in huis hebt. Het draagt bovendien ook bij aan belangrijke doelen van een buurthuis: ontmoeting en activiteiten. Het mes snijdt dus letterlijk aan twee kanten.