Nr. 15 Herman Hegeman

16 januari 2022

Ik ben Herman Hegeman, geboren in Zwollerkerspel op 7 maart 1954. Zwollerkerspel is sinds 1967 opgegaan in de gemeente Zwolle.

Ik ben geboren als een éénling en dit is altijd zo gebleven. Na de lagere school ging ik naar het klein seminarie in Apeldoorn waar ik getest werd voor een priesteropleiding, dit is op niets uitgelopen. Studeren deed ik aan de lagere tuinbouwschool te Zwolle, dat leverde een diploma op. Daarna ging naar de rijks middelbare tuinbouwschool in Nijmegen. Daar raakte ik gediplomeerd in groente- en bloementeelt. Na deze periode ging ik op zoek naar werk. Dat volgde in een supermarkt. Tijdens mijn militaire dienstperiode, deed ik eerst dienstplicht en nadien nog 2 jaar vrijwillig. Na deze periode was ik werkzaam als tuinman/onderhoudsman verbonden aan een bejaardencentrum in Hattem. Hierna werd ik werkloos en er volgde een periode van steeds solliciteren zonder resultaat. Ik woonde toen nog steeds bij mijn pa en ma.

Omdat ik langdurig werkloos was (5 jaar) maakte ik kennis met armoede en uitsluiting qua opleiding en werk. De politiek leerde ik kennen als lid van het CDA(jongeren). Tweemaal was er een excursie naar het Europees parlement. Eenmaal een excursie naar de Bondsraad Duitsland.

In 1989 trouwde ik met Ria Schoot Uiterkamp. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren, (nu 30 en 28 jaar). Ik was bijna 35 jaar lid van het Rode Kruis (was bestuurlijk bezig). Kortom, ik ben breed maatschappelijk georiënteerd. Mijn devies luidt dan ook, daar te staan waar hulp geboden dient te worden zonder winstoogmerk.

Ik mag me graag inzetten voor de maatschappij. Ook hier en nu geldt, laten we iets meer aandacht voor onze medemens overhebben.