Door op 17 februari 2015

Mantelzorgondersteuning en waardering

In de zorg wordt, voordat zorg wordt verleend, altijd gekeken naar wie de zorgvrager is. Dit is het uitgangspunt van de zorg. Hetzelfde is gebeurd bij het mantelzorgbeleid en de mantelzorgwaardering. Er is eerst onderzoek gedaan naar de behoeften van de mantelzorgers en hierop is het beleid gemaakt. De PvdA staat dan ook achter de keuzes van het college, omdat deze een afspiegeling zijn van wat de mantelzorgers willen.

Wij staan achter de keuze om over twee jaar het sociale wijkteam de vindplaats van de mantelzorgers te laten zijn. Daarbij willen wij ook dat zij de verbinding gaan leggen tussen mantelzorgers onderling indien daar behoefte aan is.

Wij zijn voor de versterking van de mantelzorgers door middel van themabijeenkomsten en trainingen. Zeker bij mantelzorgers van mensen met een psychiatrische beperking of dementerenden kan dit een verlichting geven.

Er mag meer bekendheid gegeven worden aan de manieren van zorg ter verlichting van de mantelzorger.

Ook zijn wij voor uitbreiding van de begeleiding van mantelzorgers van mensen met een psychiatrische beperking en dementerenden. Wij hebben al vaker aangegeven dat mantelzorgers van deze doelgroep kwetsbaar zijn. Wat ons betreft heeft deze mantelzorger een op een gesprekken met de professional en vindt daar de verbinding tussen informele en formele zorg plaats.  Hetzelfde geldt voor mantelzorgers van allochtone inwoners. Dit zijn vaak jonge mensen die extra begeleiding nodig hebben.

Verder doet de PvdA een oproep naar de werkgevers in Zwolle: zorg voor goed mantelzorgbeleid, zodat uw medewerkers het kunnen redden en ziekteverzuim wordt tegen gegaan.

Wij vinden dat per mantelzorger gekeken moet worden hoe zij het best beloond kan worden. Daarbij moet vooral het mondelinge compliment, de aandacht en ondersteuning niet vergeten worden. Wij vragen wel extra aandacht voor de jongere mantelzorger. Deze kan door de mantelzorg en het doen van een studie niet in staat zijn om een bijbaantje te hebben. Voor hen is een financieel mantelzorgcompliment van belang.