Door op 11 januari 2016

Laatste raadsvergadering Herman Sieben

Vanavond (11 januari) is de laatste raadsvergadering van Herman Sieben. Herman mag zich vanaf half januari directeur van Stichting Nationale Parken op Bonaire noemen en zal daar dan ook naar afreizen.

Herman heeft op het gebied van groen, milieu en duurzaamheid erg veel bijgedragen aan onze fractie. Afgelopen september presenteerde hij bijvoorbeeld de Rood-Groene Agenda als alternatief op de Groene Agenda. Hij leverde hiermee een inhoudelijke bijdrage aan het debat over het groenbeleid en veel van de door hem genoemde punten zijn opgenomen in het uiteindelijke stuk. Ook trokken we onder leiding onze groenspecialist regelmatig de natuur in om alles te leren over het gemeentelijk groen.

We wensen Herman heel veel succes met zijn nieuwe baan, maar gaan hem wel missen. Gelukkig mogen we hem altijd per mail benaderen voor advies en zullen Jan Slijkhuis en Hans Prakke Herman’s portefeuilles overnemen.