Door op 30 januari 2015

Inspirerend en hartverwarmend congres

Tijdens het PvdA-congres in DeFabrique in Utrecht zijn de Provinciale Statenverkiezingen afgetrapt. Overijssel was goed vertegenwoordigd bleek zowel in de wandelgangen als in de congreszaal. De kandidatenlijst voor de Eerste Kamer werd vastgesteld, met Jannette Beuving op een mooie derde plek voor onze provincie. Afgevaardigde namens de afdeling Zwolle en tevens campagnecoördinator Stephan Ordelmans omschrijft het congres als inspirerend en hartverwarmend:

Zaterdag 17 en zondag 18 januari ben ik als afgevaardigde voor de afdeling Zwolle naar het congres geweest. Er is veel besproken dus ik volsta met een korte impressie. Als ik met een paar woorden wil aangeven welke indruk het congres op mij heeft gemaakt dan zijn dat de woorden “inspirerend” en “hartverwarmend”.

Inspirerend omdat:
– Met de resolutie “ledendemocratie” de leden meer invloed hebben gekregen op de besluitvorming binnen de partij.
– Met de resolutie “de bakens verzetten” (commissie Melkert) fundamentele afspraken zijn gemaakt over de koers van de PvdA in de komende jaren.
– Met het rapport “politiek van waarde” en de resolutie “Politiek van waarde” fundamentele afspraken zijn gemaakt over hoe de PvdA in de komende jaren politiek wil bedrijven.

Hartverwarmend omdat:
– De gebeurtenissen in Parijs en België de relaties tussen bevolkingsgroepen in Nederland en in Europa onder druk zet en de PvdA zich daardoor niet laat ontmoedigen in haar streven naar een inclusieve samenleving waarin mensen van alle gezindten vreedzaam kunnen en willen samenleven.
– Het congres ondanks alle meningsverschillen eenheid heeft uitgestraald en dat is natuurlijk mooi zo vlak voor de verkiezingen.