Door op 25 juni 2015

In memoriam – Geert Brettschneider

Deze week bereikte ons het trieste bericht dat Geert Brettschneider is overleden. Hij is 99 jaar geworden. Samen met zijn vrouw Corrie zette  hij zich zijn leven in voor solidariteit, emancipatie, goed werk en bestaanszekerheid. Daarin toonde Geert bindende kwaliteiten. Hij is in het spreekwoordelijke harnas gestorven.

Tijdens de 1-meiviering kreeg hij de Dreespenning uitgereikt uit handen van 2e Kamerlid John Kerstens, voor 65 jaar lidmaatschap. Samen met zijn vrouw en kinderen nam hij de onderscheiding met gepaste trots in ontvangst.  Voor die penning moest de Zwolse PvdA nog wel wat doen. Tijdens een ledenbezoek aan Geert vorig jaar, kwam zijn aanstaande huldiging als jubilaris ter sprake. De afdeling vertelde dat Geert volgens de ledenadminstratie 50 jaar lid zou zijn dit jaar. Na wat heen en weer contact tussen de afdeling en het partijbureau, sprak onze afdelingsvoorzitter Hans Spekman aan tijdens zijn bezoek aan een Algemene Ledenvergadering.  Na het aangehoord te hebben antwoordde Hans: “daar gaan we toch helemaal niet moeilijk over doen! Regel het maar via mijn medewerker”.

Eigenlijk  is het leven van Geert vol van betrokkenheid bij de samenleving niet goed denkbaar zonder Corrie. Tijdens hetzelfde huisbezoek kwam de fietstocht over Eli Heimans ter sprake. Vol vuur en passie vertelden beiden over het mooie van alles dat groeit en bloeit en over hun tijd waarin zij de dochter van Eli van dichtbij meemaakten met prachtige anekdotes.  Ze vonden het erg jammer dat ze niet aan de tocht konden deelnemen. Een bestuurslid heeft hen daarom opgehaald voor het koffiemoment na de tocht. Zo konden ze beiden toch een beetje bij zijn. Dat hebben ze erg gewaardeerd.

Tijdens de verkiezingen kon het niemand in de directe omgeving van Geert en Corrie ontgaan dat zij van de rode familie waren. Elke vrije plek op de voorgevel was behangen met verkiezingsposters. Geert en Corrie zeiden nog vorig jaar: “laten we nou eens wat meer met trots uitdragen dat we sociaal-democraten zijn, niet van dat benauwde”.

Ook maakten beiden zich erg druk over de Zwarte Pietendiscussie en maakten dat klip en klaar duidelijk. Zwarte Piet opheffen vonden ze grote onzin.

Op 24 februari 2015 schreef Geert een brief naar Eefke Meijerink over het voorstel de wijkbibliotheken te sluiten. Een citaat: “Op maandag 2 maart is dat het onderwerp in de raadsvergadering. Let op PvdA!”  en vervolgens met koeieletters op de achterpagina: “G.H.P. Brettschneider en J.C. Brettschneider-Staudt zijn tegen het verdwijnen van de wijkbiblitheken”. De brief is een kort relaas over waarom de PvdA hier niet mee zouden instemmen.

Dat typeert de betrokkenheid van Geert. Tot op het allerlaatste moment volgde hij het nieuws en ontwikkelingen in de samenleving en legde dat naast zijn sociaal-democratische principes.  Hij was een PvdA-er in hart en nieren, een sociaal-democraat tot in alle vezels van zijn lijf.

Wij wensen Corrie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.