Door op 9 juni 2016

In gesprek met politie over etnisch profileren

Toen Glenn de Randamie (Typhoon) bekend maakte staande te zijn gehouden in Zwolle omdat zijn dure auto niet zou matchen met zijn huidskleur, heeft de PvdA vragen gesteld aan de burgemeester van Zwolle over etnisch profileren. Inmiddels is er al veel over gezegd en geschreven, zijn er kamervragen gesteld en zijn er vanochtend in de Tweede Kamer een flink aantal moties aangenomen die het zogeheten etnisch profileren bij de politie moeten tegengaan.

Inmiddels zijn de vragen die we stelden ook beantwoord. We zijn blij om te lezen dat de aanhouding van Typhoon binnen de politie in Zwolle het gesprek over de gevolgen van etnisch profileren op gang heeft gebracht. We lezen dat de politie al bezig is met multicultureel vakmanschap en dat ze verder aan het nadenken zijn hoe op dit thema verder actie te ondernemen.

De PvdA-fractie gaat maandag in gesprek met de districtschef en de teamchef om verder in te gaan op dit onderwerp. PvdA kamerlid Ahmed Marcouch heeft vanochtend drie moties ingediend die gaan over de volgende onderwerpen:
1) de inzet van stopformulieren, waarbij agenten moeten invullen waarom ze iemand staande houden
2) diversiteitsbeleid bij de politie
3) een makkelijk toegankelijke manier om klachten naar aanleiding van staandehoudingen te melden

Naast specifieke vragen over de werkwijze van de Zwolse politie, zullen deze onderwerpen maandag in het gesprek door ons naar worden gebracht.