Door op 19 januari 2015

Herziening Grondexploitatie Stadshagen

Vanavond werd de Herziening Grondexploitatie Stadshagen in de raad behandeld. De herziening van de begroting van de grondkosten en -opbrengsten. Dat is enerzijds, gezien het belang van de ontwikkelingen in Stadshagen logisch, aan de andere kant vooral een herhaling van zetten.

Het was al bekend dat we ook in Stadshagen weer moeten afboeken. Ook nu gaat dat weer met kleine stapjes en dat past in de lijn die het vorige college heeft ingezet. De PvdA kan zich daar goed in vinden. We nemen de noodzakelijke stappen zonder ons financieel volledig klem te zetten.

Er blijven een paar knelpunten staan. Ten eerste de woon-werk kavels aan de Scholtensteeg die achterblijven in de verkoop. Ik vind het daarom goed dat het college gaat onderzoeken hoe de vraag naar woon-werk kavels zich gaat ontwikkelen. Ook de voorzieningen, zoals winkels, blijven achter. En dat heeft vooral negatieve invloed op de ontwikkeling van de wijk. Ik heb de wethouder dan ook gevraagd om in het onderzoek niet alleen mee te nemen hoeveel grond er nog kan worden afgezet voor voorzieningen, maar vooral ook hoe we het voorzieningen niveau in Stadshagen op pijl kunnen houden.

Het college dacht de woningmarkt meer aan de markt over te kunnen laten en komt nu tot de conclusie dat dat niet gewerkt heeft. Dat kwam voor ons niet helemaal onverwacht. Het college gaat nu onderzoeken of de aanpak veranderd moet worden. Daarover heb ik een aantal vragen gesteld. Bijvoorbeeld de vraag wat er onderzocht gaat worden. En wordt er onderzocht of de bedachte strategie wel de juiste was. Vraagt de markt niet om meer sturing vanuit de overheid? Of wil het college vooral onderzoeken hoe ze de gekozen strategie alsnog werkend krijgt. Ik vraag mij namelijk af of dat niet erg wensdenken is en vind daarom dat we de gekozen strategie ook nog eens fundamenteel moeten bekijken.

Ook blijkt uit de Herziening Grondexploitatie Stadshagen dat de markt van de duurdere woningen nog niet is hersteld. Je kunt je ook afvragen of de woningmarkt niet zo fundamenteel veranderd is dat de vraag nooit meer op het niveau van voor de crisis zal komen. Zou dan in het onderzoek van het college niet meegenomen moeten worden of we, in plaats van dure grond braak te laten liggen, daar goedkope woningen neer te zetten een gelijk financieel rendement kunnen behalen. Een hoger maatschappelijk rendement halen we er zeker mee.