Door op 10 november 2015

Heldere visie Beheer Openbare Ruimte.

Er ligt hier een heldere visie over het beheer van onze stad. Een visie waarin nieuwe inzichten over het beheer zoals meer participatie, maatwerk per wijk, versterking biodiversiteit en anticipatie op klimaatverandering verwerkt zijn. We zijn het eens met de uitgangspunten. Vanzelfsprekend is de Partij van de Arbeid dan ook benieuwd naar de verdere concretisering van deze visie.

Een aantal aspecten van de visie van de Partij van de Arbeid willen we graag belichten. Voor een deel is die ook te lezen in onze Rood-Groene agenda.

Iedereen doet mee. Een slogan waar rood en groen mooi samenkomen. Het beheer van de openbare ruimte biedt veel mogelijkheden om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid te geven om mee te doen en zich te ontwikkelen. Het zou mooi zijn als de ROVA in de gelegenheid gesteld wordt om mensen die in eerste instantie op afstand van de arbeidsmarkt staan, uiteindelijk na ervaring en scholing ook kunnen worden opgenomen in hun reguliere bezetting. Iedereen doet mee slaat ook op het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun groen. En wat de Partij van de Arbeid betreft gaan we daarmee verder. Ook kan de gemeente verder gaan wat betreft de keuze van welk groen, welke bomen een buurt wil. Toen er in Zwolle-Zuid een aantal doodzieke Paardekastanjes vervangen moesten worden, heeft een aantal bewoners contact gezocht met de gemeente of er ook walnootbomen geplaatst konden worden. Dit heeft de gemeente gedaan. Klasse! En tegelijkertijd voelen die bewoners zich ook meer verantwoordelijk voor die bomen. Juist eetbaar groen op plekken, op schoolpleinen, bij buurthuizen etcetera, versterkt in onze visie de betrokkenheid van mensen bij het groen. Wel zijn we benieuwd hoe het college uitvoering wil geven aan de stimulering van het bewustzijn en verantwoordelijkheid van onze inwoners bij bijvoorbeeld het prive-gebruik van bestrijdingsmiddelen en het tegengaan van vertegeling van particulier groen.

We zijn blij dat de gemeente serieus werk maakt van de versterking van de biodiversiteit in de stad. In de toegevoegde brief Groene Agenda wordt aangegeven dat er een voorstel gemaakt wordt voor het instrument Zwolse ambassadeurssoorten. Wat de Partij van de Arbeid betreft is het van belang dat Zwolle een duurzame visie op haar biodiversiteit ontwikkeld. Een visie die een kader biedt voor een optimaal beheer van ons ecologisch groen. Maar ook input kan geven voor de discussies over de Omgevingsvisie en Structuurvisie. Het continu noemen van de kievitsbloem als symbool is leuk, maar getuigt van weinig visie. In onze Rood-Groene nota pleiten we ook bijvoorbeeld voor het behoud en versterking van de leefgebieden van populaties van wilde bijen. Er komen waarschijnlijk 100 soorten wilde bijen voor in Zwolle. Qua biodiversiteit van belang maar ook economisch als een belangrijke bestuiver van gewassen. Conclusie, we missen nog steeds een visie wat betreft behoud en beheer biodiversiteit. Er zijn genoeg gemeenten die hierin veel verder zijn.

Pas geleden hadden we als Partij van de Arbeid een gesprek met de ROVA over het beheer. De Pannenkoekendijk is afgelopen jaar op de schop gegaan. Ook de berm. Helaas moest de ROVA constateren dat die berm nu veel moeilijker en daardoor duurder is geworden om te beheren. Ze waren ook niet betrokken bij de plannen. Goed om te lezen dat wat deze visie betreft voordat er weer eens iets veranderd wordt dat er gekeken wordt naar de kosten van de totale levenscyclus, de effecten op het klimaat, de waterdoorlating, de effecten op de biodiversiteit en de betrokkenheid en visie van de burgers en de mensen die het praktisch beheren. We hopen dat we ook bij de uitvoering net zo tevreden zijn als nu bij de inhoud van deze visie.