Door op 23 mei 2017

Meer hulp voor jongeren en zzp-ers met schulden

De PvdA beschouwt schulden niet alleen als een individueel probleem, maar ook als een maatschappelijk probleem. En dat is precies waarom wij het nieuwe plan om schulden van Zwollenaren te voorkomen en te verhelpen zo goed vinden.

Perspectieffonds jongeren
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid en toont lef. Ze investeert in totaal 1,3 miljoen extra voor mensen die schulden hebben. We zijn vooral trots op de keuze voor een perspectieffonds voor jongeren. Dit fonds biedt de gemeente de mogelijkheid om, onder strikte voorwaarden, inwoners met (beginnende) schulden te ondersteunen.  De schulden moeten uiteindelijk weer worden terugbetaald.

Extra steun zelfstandige ondernemers
We zijn heel blij met de speciale aandacht voor zelfstandig ondernemers. De groep zzp-ers die in financiële problemen raakt groeit. De gemeente vindt dat wanneer dit het geval is, ze ondersteuning op maat moet krijgen.

Bestaanszekerheid
We vinden het mooi dat er extra geïnvesteerd wordt in professionals en vrijwilligers in de stad die mensen helpen om hun schulden op te lossen, zoals de schuldhulpmaatjes. En we vinden het essentieel dat ook voor mensen met schulden bestaanszekerheid het uitgangspunt is.

Aandachtspunten
Onze fractie heeft twee aandachtspunten. Qua preventie is er een hoop winst te behalen. Toegang via het sociaal wijkteam helpt, niet alleen door laagdrempeligheid maar ook door vroegsignalering. Ook betere beeldvorming zorgt voor preventie. Mensen zijn bang dat je niet meer over je eigen portemonnee gaat of dat je als ZZP-er je bedrijf op moeten geven als je bij de gemeente aanklopt voor hulp. Dat is lang niet altijd het geval en dat beeld bijstellen heeft een grote preventieve werking.

Om de communicatie tussen gemeente en cliënt te verbeteren stellen we voor dat vooraf met alle cliënten de afspraak wordt gemaakt dat uitlatingen van de gemeente op verzoek altijd op papier gezet kunnen worden. Je voorkomt daarmee onnodige bureaucratie maar lokt wel zorgvuldige communicatie uit, je creeërt intermenselijke gelijkwaardigheid en stelt je op als vertrouwwekkende hulpverlener naar de cliënt.