Door Redactie op 20 mei 2015

Buurtgesprek met BBQ bij PvdA Zwolle

“We zetten onze deur wijd open en gaan met ‘de buurt’ het gesprek aan, onder het genot van een hapje en drankje,” kondigt fractievoorzitter PvdA Eefke Meijerink aan. Op zaterdag 30 mei is iedereen die iets kwijt wil over haar buurt van harte welkom op het Diezerplein 33, alwaar het regiokantoor van de PvdA is gevestigd.  Om 16:00 uur steekt Nelleke Vedelaar, wethouder namens de PvdA, de buurtbarbecue aan. Naast het buurten is er ook een ander thema: de perspectiefnota van de gemeente Zwolle (PPN).

“Mensen wonen allereerst in hun eigen buurt. Daar ben je veilig, daar is je thuis,” legt Eefke Meijerink uit. “Het is zo logisch als wat om mensen, bijvoorbeeld met een gezondheidsprobleem, zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen, binnen het eigen sociale netwerk van buren, vrienden en familie. Dan heb je betaalbare woningen nodig en een inkomen dat voldoende is om in je levensonderhoud te voorzien. Zo heeft onze wethouder samen met de corporaties stevige afspraken gemaakt over de beperking van woonlasten bij sociale huurwoningen. Ook zou een buurt voldoende verschillende soorten –en natuurlijk duurzame en energiezuinige- woningen moeten hebben, rekening houdend met de verschillen tussen de inwoners. Onze PvdA staat voor sociale en gezonde buurten, met voldoende en goede voorzieningen en in een prima staat van onderhoud. Wil je iets kwijt over jouw buurt, kom dan langs op zaterdag 30 mei en vertel het ons.”

Perspectiefnota

Naast ‘buurten’ is er de gelegenheid om met fractieleden en bestuursleden van gedachten te wisselen over de Perspectiefnota, waarin het college van burgemeester en wethouders de financiële koers uitstippelen voor de komende jaren. Eefke Meijerink: “ Natuurlijk, het is een tijd van kiezen en de gemeente staat voor een omvangrijke bezuinigingsdoelstelling. De PvdA staat voor maatschappelijk verantwoord kiezen, zowel in Zwolle als landelijk. We letten goed op de uitvoering van de zorg, hebben oog voor het in standhouden van de voorzieningen, zoals de wijkbibliotheken. Daarbij staat voor ons voorop dat iedereen over gelijke kansen beschikt. Wel kijken we ook naar alternatieven, hoe het goedkoper kan en waar we kunnen besparen. Dat hoort nu eenmaal bij de keus om maatschappelijke verantwoording te dragen.”

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie