Door Redactie op 17 juni 2017

Buurtbezoek PvdA Stadshagen leidt tot verbetering wandelroute Zonnehuis – winkelcentrum

Buurtbezoek PvdA in Stadshagen leidt tot verbetering wandelroute Zonnehuis – winkelcentrum 

De gemeente Zwolle neemt zo snel mogelijk maatregelen om de onprettige en onveilige situatie die bewoners en begeleiders vanaf het Zonnehuis naar het winkelcentrum ondervinden te verbeteren. De gemeente doet dit op verzoek van de PvdA-fractie die op dit knelpunt werd gewezen door een bewoner tijdens een buurtbezoek van PvdA-leden aan de wijk Stadshagen (omgeving Veldbeemgras, Timoteegras, Mannagras).

Het Zonnehuis bevestigt het verhaal van de bewoner en zegt dat het zowel voor de begeleiders als voor gebruikers van rolstoel/rollator een onprettige situatie is. De route die bewoners en begeleiders nemen is niet of onvoldoende toegerust op voetgangers en rolstoelers, met name bij en achter de brug bij de Zevensprong. De stoep houdt er plotseling op en de straat loopt op bij oversteekplaatsen. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Raadslid Patty Wolthof: “Ik ben blij dat de gemeente deze klachten zo voortvarend oppakt. Helemaal nu het zulk mooi weer is en de bewoners van het Zonnehuis en andere wijkbewoners vaak gebruiken maken van deze route.”

Andere verbeterpunten in de wijk Stadshagen

De wandelroute voor de bewoners van het Zonnehuis naar het winkelcentrum was niet het enige knelpunt in de wijk. Veel bewoners uit de zogenaamde grassenbuurt vinden dat er wel iets gedaan mag worden aan de parkeerproblematiek. Er zijn te weinig parkeerplaatsen waardoor veel auto’s buiten de vakken worden geparkeerd. Ook uitten veel bewoners hun zorgen over het gebrek aan voorzieningen voor jongeren. Er zijn genoeg speelplaatsen voor kinderen tot elf jaar, maar er is bijna niks voor de groep vanaf twaalf jaar en ouder. Signalen die de PvdA verder zal onderzoeken en later op terug zal komen.

Bereikbaarheid 
Bereikbaarheid van de wijk blijft ook een veelgenoemd vraagstuk. Het feit dat bewoners vijf kilometer moeten rijden om van de ene kant van Stadshagen naar de andere kant te komen blijft veel bewoners een doorn in het oog. Aan de andere kant wordt het feit dat de wijk autoluw en verkeersveilig is als een groot pluspunt gezien. Er waren gelukkig ook veel andere positieve geluiden. Veel mensen vinden het een prettige wijk om te wonen; het is kindvriendelijk en winkels en scholen zijn dichtbij.


Verkiezingsprogramma

Naast verbeterpunten in de wijk werden er ook veel andere nuttige thema’s besproken zoals o.a. de zorg en het belang van duurzaamheid. Deze informatie wordt betrokken bij het verkiezingsprogramma. Natuurlijk is Stadhagen niet de enige wijk waar de PvdA in gesprek gaat met de bewoners. Na Stadshagen, de Wipstrik en Zwolle-Zuid is op 24 juni de wijk Holtenbroek aan de beurt. Ook dan trekken PvdA-leden de wijk in om te horen wat er goed gaat en wat er beter kan in de wijk.

Meer weten? Neem dan contact op met Patty Wolthof (0641767599)

Foto’s ter illustratie van de verkeerssituatie:

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie