Door op 21 maart 2016

Bruisend Zwolle door vrije horecasluitingstijden

Door zeven fracties is het voorstel ‘Bruisend Zwolle’ ingediend. De Pvda, VVD, D66, SP, GroenLinks, Swollwacht en Fractie Jurgens willen een proefperiode starten van een jaar waarin de sluitingstijden voor de horeca worden vrijgegeven. Het effect dat de partijen hiermee willen bereiken is ruimte bieden aan het uitgaanspubliek, minder regelgeving voor ondernemers, spreiding van het uitgaanspubliek aan het eind van de avond en een betere beheersbaarheid van het Zwolse nachtleven. De partijen willen na een jaar de proefperiode evalueren en het besluit nemen om al dan niet de pilot om te zetten in een definitieve regeling.

Bruisend Zwolle, die term stond in 2010 al in ons verkiezingsprogramma. Zwolle wordt steeds bruisender. Die calvinistische stad die het alleen moest hebben van het Midzomernachtfestival in Juni en het Stratenfestival in augustus en waar verder niet te veel genoten mocht worden ligt echt achter ons. De hele zomer door is er reuring in de stad en daar zijn we allemaal blij mee.

En die reuring in de stad is voor ons de belangrijkste reden om ons aan te sluiten bij dit initiatiefvoorstel. Want we willen niet alleen bij de festivals een bruisende stad, maar het hele jaar door. We zien nu eenmaal dat er behoefte is om steeds langer en later in de nacht uit te gaan. We zeggen al veel langer dat Zwolle een echte studentenstad moet worden en bij een studentenstad denken wij aan een stad Groningen, met een bruisend uitgaansleven, waar je de hele nacht door kunt gaan.

Laten we reëel zijn, het hoort bij een jongerencultuur om het laat te maken bij het uitgaan en onze fractie is van mening dat we daar als stad ruimte voor moeten bieden. Ruimte bieden aan veranderende uitgaanswensen dat is voor onze fractie het hoofdargument om dit voorstel te steunen. Dat dit tot minder regelgeving leidt is mooi meegenomen, maar geen doel op zich. En de veiligheid is nu geen groot item in de stad, dus voor ons ook niet de belangrijkste reden. Maar laten we de stad zijn die er ook is voor studenten en eigenlijk alle jongeren.

Sluiten wij onze oren dan voor de tegenstanders. Nee, dat doen wij zeker niet. Er is geluisterd naar de bewoners van de binnenstad die niet staan te springen om het voorstel. Een belangrijk aspect dat daaruit voortvloeit zijn de venstertijden, die tot een verspreid vertrek uit de binnenstad leiden. Maar het belangrijkste is dat het gaat om een pilot. Als de overlast en onveiligheid toenemen, kunnen we maatregelen nemen met stoppen van de pilot als uiterste consequentie.

Dat kan na de proefperiode van een jaar, dat kan bij de tussenevaluatie, maar ook eerder als de overlast inderdaad de spuigaten uitloopt. Die boodschap willen wij de binnenstadbewoners ook meegeven. Wij gaan voor die bruisende stad, maar willen ook zeker naar ander belanghebbenden luisteren. Als dit voorstel inderdaad tot overmatige overlast leidt, moeten we er ook mee durven stoppen.

Met dit voorstel geeft de raad de kaders aan met dit voorstel. Er zijn nog een aantal praktische punten die uitgewerkt moeten worden. Een belangrijk aandachtspunt is daarbij de evaluatie en de daarbij behorende nulmeting en criteria. De politie heeft aangegeven graag bij te dragen aan het opstellen van de criteria en dat lijkt ons een goed aanbod. Dit zien wij met vertrouwen tegemoet, want wat ons betreft ligt hier een mooi voorstel waarmee we Zwolle nog bruisender maken.