Door Redactie op 26 september 2016

Bedankt Youcef

Na zes jaar raadslidmaatschap heeft onze fractiegenoot Youcef om gezondheidsredenen moeten besluiten om te stoppen. Al vinden we zijn besluit heel wijs en verstandig, we weten dat hij het werk als raadslid voor de stad ook heel erg gaat missen. Net zo hard zullen wij hém gaan missen. Natuurlijk geldt dat voor zijn grote inhoudelijke kennis van en betrokkenheid bij het sociaal domein. Maar vooral ook was hij voor heel veel mensen een persoonlijk gezicht in de soms zo afstandelijke politiek. Een babbel, een grapje of een kneepje in je bovenarm, dat is onze Youcef! In de partij zullen we hem niet hoeven missen en wie weet wat de toekomst nog brengt. Voor nu: Youcef, bedankt!
Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie