Door op 24 april 2015

Bed, bad, brood in Zwolle

De PvdA Zwolle hanteert de rode draad: niemand op straat. Dat betekent dat we zonder aanziens des persoons zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Al jaren doen we dat ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en dat blijven we doen zolang er mensen zijn die anders op straat moeten slapen. Op dit moment gaat het om 14 mensen waaronder kinderen, die gelukkig ook gewoon naar school gaan. Het BBB-akkoord dat PvdA en VVD hebben getekend roept vragen op, daarom vragen we op initiatief van D66 met de rest van de raad om duidelijkheid. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de uitleg van Hans Spekman klopt: Zwolle kan gewoon blijven doen wat we doen. We krijgen dat graag bevestigd.

Vanochtend in De Stentor heeft PvdA-wethouder Nelleke Vedelaar al laten weten dat Zwolle gewoon doorgaat met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Naast bed, bad en brood biedt Zwolle ook medische hulp.

Open brief
Lees hier de open brief aan de burgemeester:

Geachte burgemeester Meijer,

Eergisteravond (22 april) maakte het kabinet haar Bed-Bad-Brood-akkoord bekend rondom het asielbeleid in Nederland. In de Stentor van vanmorgen laat wethouder Vedelaar weten door te willen gaan met de Zwolse aanpak. Met deze brief willen wij de uitgangspunten van de Zwolse aanpak onderstrepen en onze zorgen uiten. Op korte termijn is duidelijkheid nodig uit Den Haag over de uitwerking van het BBB-akkoord. Om die reden vragen wij u de volgende zaken mee te nemen in uw overleg met het Rijk en de VNG. 

Vanuit de houding dat in Zwolle geen mens op straat hoeft te slapen, vangen de Zwolse nachtopvanglocaties voor dak- en thuislozen ook ongedocumenteerde vreemdelingen op. 

We willen daarom graag weten wat de consequenties zijn van het BBB-akkoord voor onze Zwolse aanpak. Er wordt ook gesproken over sancties, we willen weten wanneer die opgelegd gaan worden en wat de consequenties van die sancties op het financiële vlak zijn. 

We hechten aan een goede samenwerkingsrelatie met het rijk in deze om zo een goed, humaan en sluitende asielaanpak te bereiken. Het lenigen van de meest basale menselijke behoeften zien wij als een humane morele plicht en dient als noodzakelijke bescherming van de menselijke waardigheid. 

In afwachting van uw reactie, 

De fracties van de Zwolse gemeenteraad 

ChristenUnie, D66, PvdA, VVD, SP, CDA, GroenLinks, Swollwacht, fractie Cetin, fractie Jurgens