Aan wie geef jij Het Achterhuis van Anne Frank cadeau?

Door Patty Wolthof op 1 maart 2022

De actie ‘Geef een boek cadeau’ is weer gestart, dit keer met Het Achterhuis van Anne Frank voor 2,99 euro. Klanten die dit boek kopen, kunnen het weggeven of doneren in de winkel van boekhandel Westerhof. De Zwolse PvdA zorgt dat de gedoneerde boeken terechtkomen bij Zwolse (basis)scholen. Zo zorgen boekhandel Westerhof en de Zwolse PvdA er samen voor dat zoveel mogelijk kinderen opgroeien tussen mooie boeken.

Fractievoorzitter Patty Wolthof: “Het tegengaan van laaggeletterdheid en het bevorderen van taalontwikkeling is wat de PvdA-fractie betreft een belangrijke opgave van de gemeente. De PvdA strijdt voor gelijke kansen voor alle kinderen. En een goede taalbeheersing is daarvan een van de belangrijkste basisonderdelen. Je ziet dat de ongelijkheid toeneemt, ook in Zwolle. Steeds meer mensen vinden het moeilijk om mee te kunnen doen, omdat er steeds meer van ze wordt gevraagd. Op het gebied van taal, maar ook van digitale vaardigheden. Het is daarom belangrijk zo vroeg mogelijk te beginnen met taal. En uit onderzoek blijkt dat veel boeken (voor)lezen echt helpt bij de taalontwikkeling.”

Taalachterstand
In de gemeente Zwolle heeft zo’n negen procent van de inwoners een taalachterstand. Naar schatting heeft een op de negen Zwollenaren tussen de zestien en 65 jaar moeite met taal, rekenen en internet. De jaarlijkse actie ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ is voor de PvdA, boekhandel Westerhof en de Voorleesexpress een perfecte aanleiding om de handen ineen te slaan om hier aandacht voor te vragen én daadwerkelijk kinderen en taalarme gezinnen een boek cadeau te doen. Dat leverde in twee jaar tijd meer dan vierhonderd boeken op, zowel voor gezinnen als voor basisscholen. Wolthof: “We weten uit onderzoek dat mooie boeken stimuleren tot aanraken, bladeren en uitnodigen tot lezen. De actie ‘Geef een boek cadeau’ draagt daaraan bij. Voor de PvdA reden om eraan mee te doen. Want door leesplezier te bevorderen kun je laaggeletterdheid aanpakken en zelfs voorkomen.”

Speciale uitgave
De landelijke actie Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. De campagne ‘Geef een boek cadeau’ bestaat dit jaar vijf jaar. Daarom is dit keer gekozen voor een bijzonder boek in een speciale uitgave: het wereldberoemde dagboek van Anne Frank, Het Achterhuis, in een uitgave met fotokatern en plattegrond voor 2,99 euro. De PvdA heeft zich zelf als doel gesteld om zoveel mogelijk twaalfjarigen op Zwolse (basis)scholen een exemplaar van het boek te schenken.

Patty Wolthof

Patty Wolthof

Een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle, daar bouw ik als raadslid met veel liefde aan mee! Ik zet me als fractievoorzitter en raadslid in voor: > voldoende, betaalbare woningen in een veilige, mooie en groene stad. Ik strijd tegen huisjesmelkers en een tweedeling in de woningmarkt. Er is op verzoek van de PvdA een gemeentelijk meldpunt

Meer over Patty Wolthof