PvdA in de Buurt: Aalanden

17 februari 2018, van 10:30 tot 13:00

Op zaterdag 17 februari trekken onze leden en (kandidaat-)raadsleden de Aalanden in. om te horen wat de inwoners mooi vinden aan hun buurt en wat er eventueel nog verbeterd kan worden.

We bezoeken regelmatig wijken in Zwolle.
Met de antwoorden, suggesties, klachten en tips die inwoners van de wijk aandragen gaan we aan de slag. Soms kan er direct actie worden ondernomen, soms wordt de informatie verwerkt in standpunten en soms wordt de informatie doorgespeeld naar onze fractie in de tweede kamer. Maar hoe dan ook, er volgt altijd een terugkoppeling naar de bewoners toe!