26 juni 2013, Diezerplein 33 | Diezerplein 33

Algemene Ledenvergadering

De PvdA-Zwolle organiseert woensdag 26 juni een Algemene Ledenvergadering. Onze leden zijn welkom om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Raadslid Simon Deurloo uit Amsterdam Oost vertelt iets over het ledenpanel dat zij hebben ingevoerd. Ook de PvdA-Zwolle wil de leden meer betrekken bij zaken die actueel zijn en wil ook graag een panel starten. Na de inleiding door Simon bespreekt de ALV de interne bereidverklaring en erecode voor kandidaat-raadsleden en -wethouders en stellen we de campagnebegroting vast.