Wijkplan: Assendorp

Divers, levendig, actief en betrokken

Assendorpers houden van hun wijk en ze bouwen er actief aan. De PvdA vindt dat de gemeente plannen van buurtbewoners moet ondersteunen en niet zelf alles moet willen bepalen. Maar we houden wél oog voor kwetsbare mensen die onvoldoende toekomen aan eigen plannen. Daarom is er een sociaal wijkteam in wijkcentrum de Enk en zijn er diverse sociale en culturele voorzieningen in de wijk zoals Resto van Harte, de Nooterhof en Anna Heerkens. Assendorp heeft een breed winkelaanbod en veel kleinschalige bedrijvigheid. Wonen en dit kleine ondernemerschap combineren meestal naadloos, dit past bij het karakter van de wijk. Doas, Eureka en ook bijvoorbeeld het Dominicanenklooster sluiten hierbij mooi aan met hun werk- en ontmoetingsplekken voor kleine (creatieve) ondernemers. Nieuwe stedelijke voorzieningen als de Stadkamer en het parkpaviljoen zijn een aanwinst voor de wijk. De wijk heeft ook te maken met grote veranderingen rond het station.

 

Waar gaat de PvdA de komende vier jaar werk van maken?

  • Binnen enkele jaren krijgt het stationsplein een nieuwe inrichting. Er moeten voldoende fietsparkeerplekken zijn en een groenere inrichting.
  • We subsidiëren verduurzaming in de wijk, bijvoorbeeld vergroening van straten en isolatie van oudere woningen.
  • We willen voor Assendorp een uitbreiding van het wijkbudget. Er is al een eigen activiteitenbudget dat bewoners samen kunnen verdelen, dat werkt goed. De PvdA wil daarom ook geld reserveren waarmee bewoners samen kunnen investeren in zaken zoals sociale voorzieningen, groen in de wijk of de aanpak van rommel op straat.
  • Assendorp kent sluipverkeer, bijvoorbeeld vrachtwagens over de Assendorperdijk. Bij toekomstige ingrepen gaan we dit tegen. Waar fysieke ingrepen niet voor de hand liggen bekijken we of we afspraken kunnen maken, bijvoorbeeld met de Jumbo.
  • Assendorp huisvest veel studenten en gezinnen, dat draagt bij aan de levendige wijk maar ook aan heel veel fietsen. We willen op zoek naar slimme oplossingen voor fietsparkeren.
  • De winkeliers in de Assendorp investeren veel in de wijk. De PvdA wil hen ondersteunen door te investeren in de openbare ruimte, bijvoorbeeld van de Assendorperstraat. Vergunningprocedures voor kleinschalige evenementen, bijvoorbeeld in Park Eekhout en op het Assendorperplein willen we vereenvoudigen.
  • Sportpark de Marslanden is een belangrijke sportvoorziening voor de wijk. We willen blijven investeren om te zorgen voor kwaliteit.