Uitkomst buurtonderzoek PvdA: duurzaam Assendorp wil afval beter kunnen scheiden

8 november 2021

Op zaterdag 6 november 2021 deed de Zwolse PvdA een huis-aan-huis actie in Assendorp. Niet geheel toevallig was het thema: duurzaamheid. Die dag vond namelijk ook de klimaatmars in Amsterdam plaats. Ook daar was de Zwolse PvdA bij aanwezig. Uit de gesprekken blijkt dat Assendorpers veel doen om hun huizen duurzamer te maken. Bij veel bewoners zijn echter zorgen over de mogelijkheden tot afvalscheiding.  

“Afvalinzameling is een blamage”, zegt een bewoner. Veel Assendorpers gaven aan dat het nu nauwelijks mogelijk is om plastic te scheiden van het restafval. Datzelfde geldt voor de inzameling van het GFT-afval. Er is in deze dichtbevolkte wijk geen ruimte voor opslag van containers bij huis. Velen pleiten daarom voor een centrale inzamelplaats van het plastic en GFT, zoals dat nu ook voor restafval het geval is.

De invoering van een zogenaamde diftar-systeem in Zwolle kan dan ook niet rekenen op veel enthousiasme. Diftar houdt in dat burgers moeten betalen voor hun restafval. De wijkbewoners maken zich hier grote zorgen om. Ze doen hun best om zo min mogelijk restafval te produceren, maar hebben vaak geen mogelijkheid dat goed te doen.

Daarnaast zijn er zorgen om de toename van het zwerfafval. ”We hebben hier nu al meer zwerfafval dan in Amsterdam”, verzuchtte een bewoner. Dit is een zorg die ook elders leeft. Bij de PvdA-actie in Holtenbroek van vier weken geleden waren er ook veel mensen die aangaven dat er sprake is van veel zwerfafval. Met de invoering van diftar zal dit alleen maar toenemen, aldus de bewoners.

Dit neemt niet weg dat de Assendorpers al veel hebben gedaan om hun huizen duurzamer te maken, door bijvoorbeeld meer isolatie en de aanleg van zonnepanelen. Ook maken ze hun wijk klimaatbestendig door het aanleggen van geveltuintjes of het weghalen van tegels uit hun achtertuin. Sommige bewoners missen daarbij wel een actieve houding van de gemeente. “De gemeente zou duurzaamheid meer moeten promoten en ondersteunen.” Voorbeelden die hierbij worden genoemd zijn hulp bij acties om van het gas af te komen en het beschikbaar maken van duurzame energie voor alle inwoners.

Opvolging, nawoord later gepubliceerd
De Zwolse fractie van de Partij van de Arbeid heeft tijdens de begrotingsbehandeling van 12 november aandacht gevraagd voor het verbeteren van afvalscheiding. Vooralsnog wordt het Zwolse diftarsysteem per 1 januari 2023 ingevoerd. De PvdA is hier geen voorstander van. Zij wil het restafval verminderen door inwoners te stimuleren afval te scheiden. En het eerlijke verhaal moet ook worden verteld: de kosten voor het verwerken van restafval kunnen leiden tot een hogere lokale belasting op afval.

Voor vragen of opmerkingen over deze terugkoppeling kunt u contact opnemen met [email protected].