Door op 13 januari 2015

PvdA stelt College vragen over mogelijke PGB-fraude Pivot

De PvdA heeft maandag 12 januari vragen gesteld aan het College van B&W over de vermeende PGB-fraude door Pivot in Zwolle. Een week eerder bleek namelijk tijdens een tv-uitzending dat hier hele sterke aanwijzingen voor zijn en in één specifiek geval bevestigt Zorgkantoor Achmea dat er sprake is van fraude. Een cliënte zou behandeld zijn voor een game-verslaving die ze niet heeft en krijgt vervolgens een rekening van €40.000 voor een behandeling die nooit heeft plaatsgevonden.

De PvdA wilde van het College weten wat er door Achmea en de gemeente gedaan wordt om deze situaties te stoppen en te voorkomen. Belangrijkste vraag aan het College is wat er gedaan wordt om te zorgen dat deze cliënten alsnog de noodzakelijke zorg en ondersteuning krijgen.

Op de dag dat de vragen gesteld zouden worden, kwam er informatie van Achmea bij de gemeenteraad binnen over deze kwestie. Achmea gaf daarin aan dat nieuwe budgethouders dringend wordt geadviseerd om de zorg niet bij Pivot af te nemen. Achmea gaf ook aan dat zij de gemeente zal laten weten welke van de Pivot-cliënten in 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.

Wij zouden graag zien dat deze clienten een brief van de gemeente of van Achmea krijgen, zodat cliënten op de hoogte zijn van dit dringende advies. De wethouder was al in gesprek met Achmea over deze kwestie en is met Achmea ook in overleg over de informatie waar zij hun advies op baseren en welke stappen er genomen worden op basis van die informatie.