31 oktober 2016

Voorcongres PvdA-verkiezingsprogramma Tweede Kamer

Op maandag 24 oktober jl. is het concept PvdA-verkiezingsprogramma door de programmacommissie gepresenteerd (via pvda.nl). Tot en met woensdag 23 november krijgen partijleden de mogelijkheid om op basis van het conceptprogramma wijzigingsvoorstellen in de vorm van amendementen en moties in te dienen.

Op een voorcongres kun je eenvoudiger draagvlak en steun ophalen voor jouw amendement of motie. Als jouw amendement/motie aangenomen wordt op een voorcongres gaat deze direct door naar het digitale stemlokaal. Het gewestelijk bestuur organiseert op zaterdag 19 november a.s. een voorcongres om jou in de gelegenheid te stellen met andere partijgenoten in discussie te gaan over het conceptverkiezingsprogramma en om met elkaar te komen tot het opstellen van amendementen of moties.

De bijeenkomst vindt plaats in Het Centrum, Constantijnstraat 7a, in Nijverdal, aanvang 10.00 uur.

Aanmelden voor het voorcongres kan t/m 12 november. Dit kan via secretarispvdaoverijssel@gmail.com.
Carpoolservice PvdA-Zwolle
De afdeling Zwolle biedt aan om collectief naar Nijverdal te reizen per auto. Als je graag mee wilt rijden en/of als je zelf plekken aanbiedt in je auto, kun je je aanmelden via zwolle.pvda@gmail.com We verzamelen ons op 19 november om 09.15 uur bij het Regiokantoor en vertrekken dan om 9.30 uur naar Nijverdal.