Door op 8 september 2016

PvdA: Eerlijke beloning voor creatieve ondernemers

De gemeente wil graag een aantrekkelijke plattegrond van de binnenstad, zodat voetgangers makkelijker hun weg naar diverse trekpleisters in de stad kunnen vinden. Voor het ontwerp van deze plattegrond heeft de gemeente een prijsvraag uitgeschreven, om zodoende allerlei Zwolse creatievelingen te verleiden mee te denken. In de voorwaarden lezen we dat iedereen die wil deelnemen een schetsontwerp moet inleveren. Vervolgens worden uit die schetsontwerpen maximaal vijf stuks gekozen. Die deelnemers mogen dan een definitief ontwerp mogen maken, tegen een vergoeding van 500 euro. De uiteindelijke winnaar krijgt 2500 euro, waarbij de BTW-afdracht voor de ontwerper is én waarbij de winnaar afstand doet van auteursrechten.

Een prijsvraag klinkt leuk en verfrissend, en het zal zeker voor een deel van de (startende) creatieve ondernemers een manier zijn om een opdracht te vergaren en naamsbekendheid te vergroten. De PvdA is uiteraard voor het betrekken van creatieve ondernemers bij dit soort uitdagingen, echter, dit moet niet ten koste gaan van de kwaliteit en er moet rekening worden gehouden met de benodigde vaak specialistische kennis en daarbij behorende uren die een ontwerper hieraan zal moeten besteden. Daarom wil de PvdA graag weten waar de gemeente de bedragen precies op heeft gebaseerd: hoeveel uur denkt de gemeente dat een ontwerper hieraan zal besteden?

De PvdA wil in herinnering roepen dat de raad afgelopen zomer unaniem de motie „Tegen de bakker” heeft aangenomen, waarin staat dat de gemeente het goede voorbeeld geeft als het gaat om goed werkgeverschap, ook in de creatieve sector: eerlijke beloning voor eerlijk werk.

  1. Kan het college aangeven hoe de hoogte van de beloning tot stand is gekomen? Op hoeveel uur werk is dit bedrag gebaseerd?
  2. Klopt het dat er zowel van de vergoeding van 500 euro als van de hoofdprijs nog 21% BTW afgaat? Is dat volgens het college een gangbare regeling?
  3. Wordt deze manier van aanbesteden geëvalueerd en wordt daar ook de creatieve industrie bij betrokken? Zo nee, is het college daartoe bereid?

Namens de PvdA Zwolle,
Patty Wolthof